Kobiety stanowią 30% przedsiębiorców prowadzących własną działalność - dane światowe potwierdzają statystyki z Monitora Rozwoju Lokalnego. Przypadający na 19.11 Dzień Przedsiębiorczości Kobiet ma na celu wzmocnienie pozycji aktywnych kobiet

Przypadający 19 listopada Światowy Dzień Przedsiębiorczości Kobiet to największa na świecie inicjatywa na rzecz promocji przedsiębiorczości i rozwoju finansowego kobiet, która obchodzona jest w 144 krajach, również w Polsce. 

Dane z Monitora Rozwoju Lokalnego pokazują, że w Polsce mężczyzn prowadzących własną firmę jest ponad 2 razy więcej niż kobiet. We wszystkich województwach sytuacja jest podobna - stosunek firm prowadzonych przez mężczyzn i kobiety wynosi 70 do 30. Różnice między poszczególnymi regionami są niewielkie i wynoszą do 4%. Województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie nieco wyprzedzają pozostałe regiony z wynikiem 32% (dokładne dane można znaleźć pod tekstem).

W 2021 roku ubezpieczonych w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowym z tytułu bycia osobą prowadzącą działalność gospodarczą było: 1,6 mln osób, z czego 0,5 mln stanowiły kobiety.

Najwięcej Polek prowadzących własną działalność gospodarczą jest w przedziale wiekowym 40-49 lat - jest ich 10,6%, a najmniej - 0,6% powyżej 60. roku życia, czyli w wieku emerytalnym, co ilustruje poniższa grafika