Do zamknięcia naboru wniosków w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (European City Facility - EUCF) pozostał zaledwie miesiąc – termin upływa 2 października br.

Polskie miasta i gminy mogą otrzymać od Unii Europejskiej pieniądze oraz pomoc w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych w celu realizacji działań wskazanych w planach działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Jest to możliwe w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). 

25 maja br. otwarto pierwszy nabór wniosków w ramach tego nowego instrumentu wsparcia dla miast, skierowanego dla samorządów lokalnych posiadających formalnie przyjęte plany działań na rzecz klimatu i energii (PGN, SEAP, SECAP lub inne).

Każde polskie miasto lub gmina może otrzymać wsparcie w wysokości do 60 tys. euro na pojedynczy wniosek. Chodzi tu zarówno o wewnętrzne, jak i zewnętrzne działania i usługi niezbędne do przygotowania koncepcji inwestycyjnej. 

Druga transza grantu (30%) zostanie wypłacona po weryfikacji opracowanej koncepcji. Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach EUCF, wykorzystają całą kwotę do opracowania koncepcji inwestycyjnej. Będzie ona stanowiła pierwszy krok w kierunku opracowania kompleksowego planu biznesowego i finansowego.

Oczekiwanym rezultatem jest przygotowanie Koncepcji Inwestycyjnej, czyli np. dokumentu zawierającego wszystkie informacje niezbędne do oceny projektu inwestycyjnego przez inwestorów i instytucje finansowe. 

Nadrzędnym celem funduszu jest zbudowanie źródła wiedzy merytorycznej na temat projektów w zakresie zrównoważonej energii, realizowanych w różnych miastach i gminach w całej Europie. 

Władze samorządowe i grupy gmin zobowiązały się do znaczącego ograniczenia poziomu konsumpcji energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jednak, podczas wprowadzania w życie swoich ambitnych planów działań na rzecz klimatu i energii, często napotykają ograniczenia finansowe. Niejednokrotnie nie mają również dostępu do właściwego finansowania. Celem EUCF jest przekształcenie planów na rzecz klimatu i energii w realne projekty mające na celu opracowanie wiarygodnych, stabilnych i odpowiednio zaawansowanych koncepcji inwestycyjnych. Takie koncepcje, które powinny obejmować identyfikację potencjalnych źródeł finansowania projektów, analizę prawną, analizę metod zarządzania, podstawową strategię finansowania oraz plany działania w zakresie realizacji projektów, są warunkiem wstępnym dostępu do różnych źródeł finansowania.

Materiały w języku polskim: prezentacja oraz nagranie z czerwcowego webinarium dot. składania wniosków można znaleźć tutaj. Pod adresem http://www.pnec.org.pl/en/eucf zostały udostępnione również inne materiały, które mogą być pomocne w przygotowaniu wniosku do pierwszego naboru m.in. szablon koncepcji inwestycyjnej po polsku w wersji edytowalnej czy zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Formularz aplikacyjny jest dostępny online na stronie internetowej EUCF, w zakładce „Online Application”.

Więcej informacji o naborze tutaj.

W załączeniu również Komunikat prasowy na temat EUCF.