Skutki „Polskiego Ładu” dla finansów JST i konieczne zmiany w polityce finansowej miast będą m.in. tematem najbliższego spotkania Komisji Małych Miast ZMP - 30 września i 1 października br.

Tym razem spotkanie Komisji odbędzie się w Bytowie.

Członkowie Komisji rozmawiać będą o skutkach „Polskiego Ładu” dla finansów JST oraz o koniecznych zmianach w polityce finansowej miast, które z tego wynikają, w tym o konieczności większego wykorzystania środków pozabudżetowych, wykorzystaniu uelastycznienia z art. 242 i 243 ufp (zarządzanie długiem), a także o innych zmianach zapowiadanych w projekcie ustawy o „wsparciu” JST.

Tematem spotkania będzie ponadto sytuacja w gospodarce odpadami komunalnymi, w tym konsekwencje ostatniej nowelizacji ustawy. Mowa też będzie o projekcie ustawy wprowadzającej rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP) oraz o taksonomii UE w zakresie termicznego przetwarzania odpadów.

Reprezentanci małych miast mówić też będą o problemach z ustalaniem cen wody i ścieków w świetle „polityki” PG Polskie Wody oraz o skutkach ustawy o wynagrodzeniach.

W posiedzeniu Komisji udział wezmą: Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Ziemski&Partners, Ryszard Grobelny, ekspert Związku oraz Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP.