Do 30 września każdy z nas może się jeszcze dobrze spisać! Wystarczy, że weźmie udział w Spisie Powszechnym. Dlaczego to takie ważne?

Na podstawie danych pochodzących ze Spisu, samorządy określają potrzeby lokalnych społeczności i sprawdzają, jakie inwestycje są niezbędne w danym mieście lub gminie. Wyniki Spisu są analizowane i interpretowane przez Monitor Rozwoju Lokalnego, a następnie wykorzystywane przez miasta, by dopasować inwestycje do struktury społeczności lokalnej. Dzięki temu możemy wpływać na rozwój lokalnych społeczności i inwestycje w naszej okolicy.

Pierwszy Spis Powszechny na ziemiach polskich został przeprowadzony już w 1789 roku. W pierwszych edycjach informacja o strukturze wiekowej ludności była niedokładna - nie wszyscy znali swoją datę urodzenia!
Dziś udział w Spisie Powszechnym na szczęście jest dużo prostszy i można wziąć w nim udział bez wychodzenia z domu.

Jeżeli chcesz mieć wkład w rozwój lokalnej społeczności, odwiedź stronę → https://spis.gov.pl i dowiedz się więcej. Spisu możesz dokonać przez infolinię lub przez internet.

SPISZ SIĘ DOBRZE! TO WAŻNE!


Miasta nie składają się z budynków i ulic, ale z ludzi i ich marzeń!

Ale ilu nas jest w mieście? W jakim wieku? Te informacje wykorzystujemy w portalu Monitor Rozwoju Lokalnego ZMP w oparciu o dane podawane przez GUS w Banku Danych Lokalnych.

Główny Urząd Statystyczny co roku podaje dane o liczbie ludności w oparciu o przeprowadzone co 10 lat Narodowe Spisy Powszechne. To dzięki zebranym danym w spisach powszechnych możemy zweryfikować aktualny stan ludności w skali całego kraju w odniesieniu do każdej miejscowości, również Twojego miasta, Twojej miejscowości.Pogłębianie się ubytku demograficznego w większości miast determinuje pytanie dla jakiej wielkości populacji planować miasto, skoro za 20 – 25 lat niektóre z miast, w tym także dużych, stracą nawet 1/3 część swoich mieszkańców. Już dziś rodzą się zatem pytania o przyszłość infrastruktury komunalnej, technicznej i nade wszystko – mieszkaniowej, zarówno w miastach odnotowujących wzrost zaludnienia, jak i tych objętych depopulacją czy kurczeniem się.

Dlatego POLICZMY SIĘ! bo rzeczywisty stan ludności pozwoli na weryfikację stawianych pytań, jak zarządzać miastem, jak dostosowywać jego przestrzeń, jak efektywnie kształtować usługi publiczne w kontekście istniejących wyzwań demograficznych?

Spisz się dla rozwoju swojego miasta, swojej miejscowości. SPISZ SIĘ DOBRZE!


/Andrzej Sobczyk/Daniel Budzeń/HCz/