Z przestrzeni miasta usunięto bilbordy, których właścicielem i inwestorem jest miasto. To w sumie sześć wielkopowierzchniowych reklam. Ma to związek z przygotowaną uchwałą krajobrazową.

Sopocka uchwała krajobrazowa trafi pod obrady radnych na najbliższej sesji Rady Miasta - 26 marca. W Sopocie zakończył się proces konsultacji społecznych z mieszkańcami. Projekt uzyskał wymagane prawem uzgodnienia instytucji, w tym Konserwatora Wojewódzkiego. Uchwała jest już gotowa do procedowania przez radnych Sopotu.

Celem opracowania uchwały reklamowej dla Sopotu jest ochrona walorów krajobrazowych miasta, uporządkowanie środowiska wizualnego w mieście i ustalenie zasad i warunków sytuowania: obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, w tym szyldów, ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane oraz sformułowanie czytelnej oferty dla przedsiębiorców i producentów reklam.

Priorytety sopockiej uchwały reklamowej to:
• ochrona wartości historyczno-krajobrazowych miasta,
• wypracowanie czytelnych zasad dla mieszkańców, przedsiębiorców i branży reklamowej,
• ograniczenie rodzajów reklam, tylko do tych, które zostały wymienione w uchwale.

Praktycznie cały obszar miasta Sopotu objęty jest ochroną konserwatorską i od dawna skutecznie prowadzone są działania podnoszące estetykę przestrzeni publicznej i ograniczające bałagan reklamowy w mieście. Ale uchwała da skuteczniejsze narzędzie egzekwowania.