Miasto dofinansuje 20 kolejnych procedur w ramach „Słupskiego programu na rzecz przeciwdziałania skutkom niepłodności poprzez dofinansowanie leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego”.

Zgodnie z założeniami słupskiego programu, para może skorzystać z dofinansowania do jednej procedury in-vitro w wyniku której doczekała się urodzenia żywego dziecka lub dwóch procedur w sytuacji, gdy pierwsza procedura była nieskuteczna. Kwalifikacji par (uczestników programu) według określonych kryteriów formalnych i medycznych dokonują realizatorzy programu.

Warunkiem uczestnictwa w programie jest przejście w przeszłości leczenia niepłodności, w sytuacji gdy pozostałe metody leczenia prowadzone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy zostały wyczerpane. Istotną kwestią jest fakt bycia od co najmniej roku mieszkankami/mieszkańcami Słupska i rozliczanie się z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) z Urzędem Skarbowym w Słupsku oraz deklaracja w zeznaniu podatkowym, że miejscem zamieszkania Pary jest Słupsk.

Od początku trwania słupskiego programu, w wyniku jego realizacji urodziło się 21 Słupszczan!