Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zainicjowała grupę zakupową dla wspólnego zakupu gazu. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 25 gmin, które zaoszczędzą w ten sposób nawet ok. 3 mln zł.

Około 100 tys. zł w ciągu dwóch lat zaoszczędzi Ruda Śląska na zakupie gazu do 29 obiektów. Chodzi o budynki Urzędu Miasta, MOPS, MOSiR, PUP oraz niektórych szkół i przedszkoli – placówki, które do ogrzewania wykorzystują właśnie paliwo gazowe.

Średnia cena za 1 kWh (kilowatogodzinę), którą Metropolia otrzymała w rozstrzygniętym przetargu, wyniosła 0,089 zł. Natomiast średnia cena przed tym postępowaniem, którą płaciły podmioty biorące udział we wspólnym zakupie, była o 11 proc. wyższa i wynosiła 0,107 zł/kWh. – W przypadku rudzkich placówek dotychczasowe stawki za zakup gazu były zróżnicowane, dlatego też skala oszczędności w przypadku każdej jednostki będzie inna. Trzymając się średnich kwot, które wynikały z przetargu, w ciągu najbliższych dwóch lat zaoszczędzimy ok. 100 tys. zł. Myślę jednak, że będzie to wyższa kwota. Musimy bowiem pamiętać, że dzięki temu przetargowi zyskujemy gwarancję stałej ceny za gaz do końca 2021 r. – komentuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

We wspólnym przetargu na zakup gazu przez Metropolię wzięło udział 25 gmin, które zakupią przez dwa lata łącznie 225 GWh (gigawatogodzin) tego paliwa. Z tego do Rudy Śląskiej trafi blisko 6,8 GWh. Przetarg wygrała spółka PGNiG, a wartość zamówienia to 38,3 mln zł. – Grupa zakupowa gazu uzyskała ceny, które są sporo niższe w porównaniu do sytuacji, gdyby poszczególne gminy ogłaszały postępowania w tej sprawie samodzielnie – mówi Karolina Mucha-Kuś, dyrektor Departamentu Projektów i Inwestycji Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. - To pokazuje, że wspólne, skoordynowane działania i zamówienie dużego wolumenu paliwa, przynosi rzeczywiste korzyści i oszczędności. Zapewnia to stabilność dostaw w ciągu dwóch lat i niższe koszty funkcjonowania – dodaje.

Grupa zakupowa gazu to kolejna z grup zakupowych, którą zainicjowała i koordynuje Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Przypomnijmy, że od 2018 roku prowadzi ona również wspólny zakup energii elektrycznej. To największa tego typu inicjatywa w Polsce, którą na lata 2020-2021 utworzyło 113 zamawiających, na których terenie działa 326 jednostek. Prąd wspólnie z Metropolią kupują również gminy spoza jej obszaru – m.in. Rydułtowy, powiat zawierciański oraz 55 instytucji należących do samorządu województwa śląskiego. Przetarg dotyczący wspólnego zakupu prądu został rozstrzygnięty w październiku 2019 r. i wygrała go spółka Tauron Sprzedaż GZE sp. z o. o. Wartość umowy to 398,1 mln zł i dostawa ok. 976 GWh.