Zakończył się pierwszy dzień Samorządowego Okrągłego Stołu w sprawie uchodźców z Ukrainy. 9 maja nad finalną wersją „białej księgi” obradował 52-osobowy Okrągły Stół w Hali Stulecia. Transmisję z wydarzenia można oglądać na fanpage'u m.in. ZMP.

Ponad 120 ekspertów, samorządowców, przedstawicieli 40 organizacji pozarządowych, świata nauki i biznesu zakończyło w niedzielne popołudnie prace przy 8 podstolikach tematycznych. Efektem ich pracy jest zbiór rekomendacji zmian prawnych dla wszystkich szczebli administracji państwowej w związku z przyjęciem ponad 3 mln uchodźców z Ukrainy.

Natomiast 9 maja w Hali Stulecia do obrad zasiedli przedstawiciele m.in. Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Ruch Samorządowy Tak Dla Polski, Ogólnopolskiej Koalicji Samorządowej, Pracodawców RP, Fundacja Ukraina, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Konfederacji Lewiatan czy UNICEFu, Polska Akcja Humanitarna (PAH) czy PAN.


Prace podstolików 8 maja objęły następujące zagadnienia:

Finanse i legislacja - praca nad usprawnieniem rozwiązań prawnych sprzyjających pomocy uchodźcom. Eksperci zwracali szczególną uwagę na korekty w specustawie w zakresach dotyczących m.in pobytu, finansowania działań czy rozszerzenia kompetencji samorządów.

Mieszkalnictwo
- z badań wynika, że około 30 procent uchodźców z Ukrainy będzie chciało zostać w naszym kraju i do takiej liczby, w kontekście mieszkalnictwa, powinniśmy się przymierzać. Na pewno musimy uelastycznić rynek najmu, zwiększyć prawa właściciela.

Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo
- potencjalne niebezpieczeństwa czekające na obywateli pochodzących z Ukrainy w związku z kradzieżą danych osobowych i dostępów do np. bankowości elektronicznej. – Kluczowa jest współpraca z sektorem bankowym.

Integracja społeczna i działania obywatelskie 
- Obszar edukacji obywatelskiej i kreowanie liderów w nowych społecznościach określono jako jeno z wyzwań przed jakimi stoimy. Dyskutanci podkreślali konieczność wyrównywania szans oraz tworzenia oferty społecznej i kulturalnej dla nowych mieszkańców.

Rynek pracy
- podstawowym problemem rynku pracy jest brak znajomości języka polskiego u kandydatów, 85 proc. Ukraińców deklaruje, że tego języka nie zna. Dlatego najważniejszą rekomendacją dla rządu jest jak najszybsze wdrożenie systemowych narzędzi szybkiej nauki języka.

Edukacja i nauka
- jak sprawnie zorganizować opiekę i edukację dla dzieci w szkołach i przedszkolach, jak wspierać osoby uczące się w systemie ukraińskim, jak zapewnić odpowiednio wykształconą kadrę pedagogiczną. Poza tym, była mowa także o wsparciu uczelni wyższych dla uchodźców z Ukrainy oraz organizacji doradztwa zawodowego dla ukraińskiej młodzieży.

Zdrowie i pomoc społeczna
 - uczestnicy podstolika związanego ze zdrowiem i pomocą społeczną dużą wagę przywiązywali do reorganizacji systemu finansowania NFZ, umocowania organizacji pozarządowych i pacjenckich w kontekście zarządzania kryzysowego, a także ewidencji pacjentów ukraińskich w systemie obowiązkowych szczepień oraz ewidencji historii chorób.

Pomoc Ukrainie - musimy nie tylko skupić się na odbudowie Ukrainy, zachęcając do tego polski samorząd, spółki i biznes, ale także myśleć o pomocy doraźnej, tu i teraz. Powinniśmy zapewnić naszym gościom dostęp do niezbędnej infrastruktury, pomóc im w doskonaleniu języka polskiego i umożliwić wykorzystanie swoich kompetencji. Ważnym aspektem jest także usystematyzowanie finansowania dla polskich samorządów.

Organizowane spotkanie było transmitowane między innymi na fanpage'ach: Związku Miast Polskich, Ruchu Samorządowego TAK dla PolskiWroclaw, Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia - zachęcamy do udostępnień.