To projekt - pod patronatem m.in. ZMP - którego celem jest zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia publicznego, zarówno w wymiarze centralnym jak i lokalnym.

Poprzez działania edukacyjne skierowane do wybranych grup docelowych – w tym samorządów, szeroko rozumianych pracodawców, instytucji i podmiotów skupiających wokół siebie osoby, które ze względu na specyfikę wykonywanego zawodu narażone są na szkodliwe biologiczne czynniki ryzyka – realizatorzy zwracają uwagę na wielopłaszczyznowe korzyści wynikające z inwestycji w profilaktykę chorób zakaźnych w lokalnych społecznościach i w miejscach pracy.

W ramach inicjatywy powstał serwis internetowy www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl – będący cennym źródłem informacji oraz bezpłatnych narzędzi ułatwiających zaplanowanie, wdrożenie i ewaluację realizowanych zarówno przez samorządy, jak
i pracodawców programów zdrowotnych.

W serwisie znajdują się m.in. zgodne z wymogami AOTMiT gotowe schematy programów polityki zdrowotnej, ankiety ewaluacyjne, kalkulatory kosztów przeprowadzenia programów i formularze programowe. Dostępne są również przykłady dobrych praktyk – doświadczeń i rekomendacji ekspertów, informacje dotyczące zmian w rozporządzeniach, nowych przepisów i regulacji, a także alternatywnych źródeł finansowania. W ramach projektu powstał szereg praktycznych poradników w tym m.in. „Jak realizować skuteczne Programy Polityki Zdrowotnej?”, „Odpowiedzialność za zdrowie. Profilaktyka chorób zakaźnych jako dobra praktyka CSR w miejscu pracy i element zrównoważonego rozwoju regionu”, „Samorządowe programy polityki zdrowotnej i budżet obywatelski. Związek, który ma przed sobą przyszłość” oraz „Fundusze Unijne w sektorze ochrony zdrowia, czyli jak zdobyć środki finansowe na programy profilaktyczne”. Dodatkowo, każdy zainteresowany może skorzystać z konsultacji z ekspertami projektu, m.in. z lekarzami, epidemiologami, ekspertami ds. medycyny pracy, BHP, ekspertami ds. prawa i funduszy unijnych, a także przedstawicielami samorządów mającymi wieloletnie doświadczenie w realizacji działań zdrowotnych. 

W 2021 roku organizatorzy projektu zorganizują cykl pięciu debat eksperckich, których tematem przewodnim będzie zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do wdrożenia działań zdrowotnych, w tym pozyskania alternatywnych środków na ich realizację. Debaty zostaną zorganizowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Przedsiębiorczości, wydawcą Rynku Zdrowia oraz Portalu Samorządowego, i odbędą się 20 i 31 maja, 21 czerwca oraz 7 i 28 września. Zarówno udział w wydarzeniach, jak i wszystkie materiały, narzędzia i konsultacje eksperckie są bezpłatne.

Pomysłodawcą i inicjatorem projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka” jest Fundacja Aby Żyć, Compass Public Relations, Market Access Audit w partnerskiej współpracy
z Pfizer Polska Sp. z o. o., która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej profilaktyki szczepiennej w Polsce.

Więcej informacji:
www.ZdrowieCzlowiekProfilaktyka.pl
e-mail: sekretariat@zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl
tel.: 731 000 658