Rozpoczęła się kolejna edycja corocznego konkursu Samorządowy Lider. Jego celem jest aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji programów zdrowotnych oraz popularyzacji samorządowych działań w dziedzinie profilaktyki grypy.

W konkursie mogą wziąć udział samorządy, które w 2021/2022 roku zrealizowały program podnoszący świadomość Polek i Polaków na temat wirusa grypy, a także ograniczający medyczne, społeczne oraz gospodarcze skutki zachorowań. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

  • Nowy Lider Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy – jednostka samorządu terytorialnego, której przedstawiciel realizował w 2020/2021 roku program w zakresie profilaktyki grypy
  • Lider w Innowacjach – jednostka samorządu terytorialnego realizująca program zdrowotny dla innej grupy niż osoby starsze
  • Propagator szczepień przeciw COVID-19 – jednostka samorządu terytorialnego, której przedstawiciel propagował edukację oraz promocję szczepień wspólnych przeciw COVID-19 i grypie wśród społeczeństwa.

Wręczenie nagród nastąpi podczas Debaty Ekspertów Flu&Covid-19 Forum 2022, która odbędzie się 22 września 2022 roku w Warszawie.
Na zgłoszenia e-mail wraz z opisem realizowanego programu organizatorzy czekają do 31 lipca 2022 roku.
O wynikach konkursu zostaną Państwo poinformowani drogą elektroniczną, zostaną one również ogłoszone na stronie internetowej.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie: Samorządowy Lider | Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy (opzg.pl)


Organizatorem Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia.
Celem Fundacji „Nadzieja dla Zdrowia” jest edukacja w zakresie profilaktyki i leczenia chorób przewlekłych. Dąży do przeciwdziałania rozwojowi chorób cywilizacyjnych oraz niesie pomoc pacjentom, ich rodzinom w dostępie do najbardziej nowoczesnych terapii.

Fundację powołali do życia rodzice dzieci, które otarły się o śmierć w polskich szpitalach oraz młodzi prawnicy, którzy nie mogą pogodzić się z istniejącym stanem rzeczy w systemie ochrony zdrowia. Fundacja działa po to, by w przyszłości można było doczekać się na wizytę u specjalisty zanim będzie za późno na ratunek, sprawnie ustalić prawidłową diagnozę w oparciu o nowoczesną diagnostykę i uzyskać pomoc.

Za nadzór merytoryczny nad realizacją programu odpowiada Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy pod przewodnictwem prof. Adama Antczaka.