Sejm przyjął poprawkę Senatu odkładającą w czasie publikację umów zawieranych m.in. przez JST w Centralnym Rejestrze Umów. Obowiązek ten miał wejść w życie 1.01.2023 r., dzięki poprawce został odroczony do 1.01.2024 r.


Sukcesem zakończyła się akcja przedstawicieli samorządu terytorialnego, w tym Związku Miast Polskich w parlamencie. Sejm przyjął poprawkę Senatu odkładającą w czasie publikację umów zawieranych przez JST w Centralnym Rejestrze Umów. Obowiązek ten miał wejść w życie już wkrótce, bo 1 lipca br., ale został przełożony najpierw o pół roku  - na 1 stycznia 2023 r., ostatecznie udało się przełożyć go o 1,5 roku, do 1 stycznia 2024 r. 

To ważna zmiana, gdyż rejestr, w którym samorządy będą publikowały umowy dopiero powstaje. A choć jest już – według zapewnień minister finansów, Magdaleny Rzeczkowskiej – na końcowym etapie przygotowań, to konieczne będzie przeprowadzenie szkoleń z jego funkcjonalności dla użytkowników, w tym przedstawicieli JST. Gdyby nie zmiana terminu, samorządowcy musieliby realizować obowiązek za pomocą narzędzia informatycznego, które jeszcze nie powstało i którego – nie ze swojej winy - nie potrafią obsługiwać.


Zmiany znalazła się w nowelizacji projektu ustawy o podatku dochodowym. Projekt ustawy został już przyjęty przez Sejm i skierowany do podpisu Prezydenta RP. Przypomnijmy, że projekt ten zakłada, że od 1 lipca br. stawka podatku PIT spadnie z 17 na 12 %. Kwota wolna od podatku pozostanie na poziomie 30 tys. zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł.

hh