Ceny energii dostarczanej gminom na potrzeby zapewnienia usług publicznych nie powinny zawierać nadmiernej marży – napisał Z. Frankiewicz, dziękując prezesowi URE za zaangażowanie w sprawę podwyżek.

W piśmie z 20 grudnia prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz podziękował Maciejowi Bando, Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki za udział w środowym spotkaniu z przedstawicielami Związku i innych organizacji samorządowych oraz za wszystkie przekazane jego uczestnikom informacje.

„Zestawienie ich z ogłaszanymi przez Pana komunikatami o średnich cenach energii na rynku konkurencyjnym wskazuje jednoznacznie, że nasze wątpliwości dotyczące uzasadnienia drastycznej podwyżki cen energii, jakie zostały zaproponowane samorządom, okazały się słuszne.

Dziękujemy Panu za rzetelne przedstawienie okoliczności kształtowania się ceny energii elektrycznej na giełdzie i czynników, które mogły mieć wpływ na sytuację w tym zakresie. Dziękujemy także za czynności podjęte w celu wyjaśnienia postawy monopolistów energetycznych, która rodzi bardzo poważne podejrzenia o praktyki spekulacyjne. Podzielając w pełni Pańskie zastrzeżenia, wyrażamy nadzieję, że prowadzone przez Pana i przez prokuraturę postępowania wyjaśniające doprowadzą do obnażenia mechanizmów, jakie legły u podstaw kwestionowanych działań producentów energii.

W związku z prowadzonymi obecnie w szybkim tempie pracami nad zmianami w przepisach, mającymi na celu przywrócenie równowagi na rynku energii w warunkach konsolidacji i monopolu państwowych wytwórców energii, pozwalam sobie wyrazić przekonanie, że ceny energii dostarczanej gminom na potrzeby zapewnienia mieszkańcom powszechnych usług publicznych (woda, ścieki, śmieci, transport publiczny) nie powinny zawierać nadmiernej marży, przekraczającej poziom niezbędny dla rozwoju majątku i zapewnienia akcjonariuszom minimalnego zwrotu z kapitału.” - czytamy w piśmie prezesa ZMP do prezesa URE.