Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych kredytów w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC). Nabór potrwa do końca marca, a pula dostępnych środków to 288 mln zł.

Oprócz spółek gminnych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, niedziałające w formie towarzystw budownictwa społecznego ani społecznych inicjatyw mieszkaniowych) o kredyty na budowę mieszkań czynszowych mogą się starać towarzystwa budownictwa społecznego (TBS), społeczne inicjatywy mieszkaniowe (SIM) i spółdzielnie mieszkaniowe.

Środki z programu SBC można przeznaczyć na budowę mieszkań na wynajem z limitowaną ustawowo stawką czynszu, budowę mieszkań spółdzielczych lokatorskich oraz na rewitalizację lub remont budynków, w których takie mieszkania powstaną.

Kredyt udzielany w programie może sfinansować do 80 proc. kosztów inwestycji, okres kredytowania wynosi do 30 lat, a oprocentowanie jest równe 3-miesięcznej stawce WIBOR.

- Program SBC pomaga finansować budowę mieszkań, które standardem dorównują lokalom dostępnym na rynku komercyjnym. Jednocześnie czynsze w takich mieszkaniach są przystępne, znacznie niższe niż stawki za wynajem na rynku – mówi dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych w BGK Dariusz Stachera.

Ostatnie nabory w programie SBC przynosiły rekordy jeśli chodzi o liczbę i łączną kwotę, na jaką opiewały wnioski. Tylko w ostatnim naborze do BGK wpłynęły wnioski o kredyty na łącznie 1,3 mld zł, za które inwestorzy planowali wybudować blisko 8 tys. mieszkań.

Dwa lata temu został uruchomiony tzw. pakiet mieszkaniowy, czyli wprowadzone zmiany ustawowe, które znaczne uatrakcyjniły program. BGK przypomina, że tzw. pakiet mieszkaniowy wprowadził:

- możliwość dojścia przez najemców do własności mieszkań przeznaczonych na wynajem, które wybudowano z finansowaniem z programu;

- Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM), ze środków którego gminy mogą pozyskać 3 mln zł w przypadku tworzenia nowej SIM i do 10 proc. kosztów planowanego przedsięwzięcia w przypadku istniejących SIM/TBS;

- zwiększenie wysokości bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat z 20 proc. do nawet 35 proc. kosztów przedsięwzięcia (Finansowanie z programu SBC można łączyć z dofinansowaniem z Funduszu Dopłat).

Program SBC działa od 2015 roku. W tym czasie BGK udzielił inwestorom łącznie 1,2 mld zł preferencyjnych kredytów na budowę ponad 9 tys. mieszkań. Środki przeznaczone na kredyty SBC pochodzą częściowo z kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Bank Rozwoju Rady Europy (BRRE). Preferencję w oprocentowaniu pokrywa budżet państwa.

Więcej o programie SBC można przeczytać na stronie Programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP