16 listopada rozpoczęły się Poznańskie Dni Tolerancji 2022 to wydarzenie, które służy pokazaniu różnorodności kultur, przekonań, światopoglądów, wyznań i stylów życia mieszkanek oraz mieszkańców Poznania.

W dniach od 16 do 30 listopada odbędzie się szereg wydarzeń, którym przyświeca idea tolerancji.

Organizatorem tej inicjatywy jest Miasto Poznań wraz z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zrzeszonymi w ramach działania Komisji Dialogu Obywatelskiego przy pełnomocniczce prezydenta ds. polityki równościowej.

Wszystkie wydarzenia odbędą się w formule otwarte, stacjonarnej. Dla zainteresowanych przygotowano warsztaty, wykłady, wystawy, spotkania i dyskusje panelowe.

Inauguracja Poznańskich Dni Tolerancji odbyła w Światowym Dniu Tolerancji - 16 listopada. Geneza tego święta sięga roku 1995, a inicjatorem było Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Poznańskie Dni Tolerancji to czas, w którym mieszkanki i mieszkańcy mogą poznać otwartą, inkluzyjną i wrażliwą stronę Poznania.