24 lutego zapraszamy na kolejne seminarium Forum Rozwoju Lokalnego, które tym razem będzie poświęcone dialogowi, włączeniu społecznemu i integracji międzykulturowej. Będzie ono częścią dwudniowej konferencji, która odbędzie się w Tarnowie.

Związek Miast Polskich organizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL)  kolejne seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce” pod tytułem „Współzarządzanie: dialog - włączenie społeczne – integracja międzykulturowa”, które odbędzie się 24 lutego br. w formule hybrydowej (rejestrację na udział stacjonarny prowadziliśmy do 10 lutego).

Spotkanie będzie częścią dwudniowej konferencji poświęconej partycypacji społecznej, która stanowić będzie podsumowanie konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania”. To wyjątkowe, cykliczne wydarzenie, w którym Związek Miast Polskich wyróżnia najlepsze praktyki zarządcze samorządów lokalnych w Polsce.

W roku 2022 tematem przewodnim konkursu była Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie

Również tematyce dialogu i współzarządzania poświęcone będzie seminarium FRL. Jego uczestnicy poznają najlepsze praktyki partycypacji i „otwartego rządzenia” w Polsce, a także doświadczenia norweskie w tym zakresie, podyskutują o wyzwaniach, korzyściach, sukcesach i trudnościach w budowaniu kultury dialogu i włączania społecznego w samorządach.

Nieprzypadkowo gospodarzem tego wydarzenia będzie Tarnów. W swoją historię ma wpisaną wielokulturowość, współistnienie Żydów i Romów, a dziś stał się domem dla Ukraińców. Jest miejscem spotkań ludzi, którzy dzięki różnorodności wymieniają poglądy, wiedzę i doświadczenia. Tętni miejskim życiem w naturalny sposób skupiając tych, którzy odczuwają potrzebę uczestnictwa w kulturze i dyskusji o otaczającym świecie. Tarnów tworzy warunki do dialogu o dobrym życiu, do budowania dumy z tego, co w Tarnowie było i jest, oraz budzenia odpowiedzialności za przyszłość miasta.

Program seminarium FRL znajduje się w załączeniu. ZMP zaprasza na nie samorządowców, urzędników samorządowych oraz ich partnerów, zaangażowanym w proces partycypacji.

Prosimy o rejestrację na seminarium tylko poprzez formularz:  
https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-33/register w terminie do 23 lutego br.

Osoby, które wezmą udział w seminarium online, otrzymają indywidualny link do udziału mailowo na adres wskazany w formularzu, w potwierdzeniu rejestracji.

Nasze seminaria transmitowane są także na facebook’u, a wszystkie materiały video wraz z prezentacjami udostępniane są na stronie http://www.forum-rozwoju-lokalnego.pl/.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na skrzynkę mailową seminariafrl@zmp.poznan.pl.

Przypominamy, że cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego.

Więcej na temat wydarzenia w Tarnowie - TUTAJ