Samorządy wspólnie z przedsiębiorcami prowadzą ogólnopolską kampanię informacyjną #MiastazPrzedsiębiorcami. Pokazują m.in. jaki wkład w dobrobyt i rozwój społeczności lokalnych wnoszą przedsiębiorcy.

Kampanię z okazji Dnia Przedsiębiorcy zainicjowały stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) i Związek Miast Polskich (ZMP). Plakaty informacyjne w mediach społecznościowych i tradycyjnych, reklama w komunikacji miejskiej i na dworcach, wystawy plenerowe, spotkania przedsiębiorców z lokalnymi władzami, konkursy dla dzieci i wykłady tematyczne – to tylko niektóre z aktywności, które odbyły się w stu polskich miastach w ramach kampanii.

Pomimo oficjalnego ustanowienia przez Sejm RP, Dzień Przedsiębiorcy obchodzony 21 czerwca, przez ponad 5 lat nie funkcjonował w przestrzeni publicznej. IFR i ZMP wspólnie z ponad 100 samorządami postanowili zmienić ten stan rzeczy i podkreślić, jaką rolę przedsiębiorcy odgrywają w życiu gospodarczym i społecznym. Tegoroczna kampania informacyjna odbywa się pod hasłem przewodnim „Działaj lojalnie – kupuj lokalnie” i ma zachęcić mieszkańców do korzystania z usług i kupowania towarów lokalnych przedsiębiorców, zatrzymując w ten sposób kapitał w danym mieście. Potwierdzeniem tezy głównej kampanii są przedstawione liczby:

  • 8% mieszkańców Polski to przedsiębiorcy;
  • 14% podatku PIT w Polsce odprowadzają przedsiębiorcy;
  • 96% pracodawców w Polsce to mikro i małe przedsiębiorstwa;
  • 45% wszystkich miejsc pracy w Polsce tworzą mikro i małe przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do obejrzenia podsumowanie kampanii „Działaj lojalnie: kupuj lokalnie"
Dane zaprezentowane w ramach kampanii informacyjnej pochodzą z Monitora Rozwoju Lokalnego ZMP – kompleksowej analizy miast, gmin i miejskich obszarów funkcjonalnych, który przedstawiony został miastom 8 lipca br. podczas seminarium online organizowanego przez ZMP w ramach Forum Rozwoju Lokalnego. MRL dostępny jest na www.monitorrozwoju.pl i zawiera dane dotychczas niedostępne dla miast, między innymi dane z systemu POLTAX, ZUS i KRUS. Tematem przewodnim wydarzenia była lokalna gospodarka – jej stan oraz wpływ na rozwój miast.

Inspiracją do działań w ramach Dnia Przedsiębiorcy są postulaty zawarte w Manifeście Firm Rodzinnych – dostępnym na www.firmyrodzinne.pl/manifest. Wśród aktywności, które odbyły się w tym roku, warto wyróżnić m.in. następujące:

  • reklama na nośnikach cyfrowych w warszawskim metrze i na dworcach we Wrocławiu i Krakowie, a także plakaty na nośnikach zewnętrznych w Katowicach i Piasecznie;
  • wystawa plenerowa w Kutnie prezentująca tradycję lokalnej przedsiębiorczości i ciekawe fakty z historii kutnowskich firm;
  • filmiki z okazji Dnia Przedsiębiorcy prezydentów i burmistrzów z Ostrowa Wielkopolskiego, Piły, Kielc, Lublina, Grodziska Mazowieckiego, Piaseczna, Kutna;
  • spotkania lokalnych rad do spraw przedsiębiorczości w Kutnie i Chorzowie;
  • konkursy dla dzieci i młodzieży z motywem przedsiębiorczości w Chrzanowie i Chorzowie;
  • spotkania tematyczne i integracyjne przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli samorządów m.in. w Kutnie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i Chrzanowie.

Szczegóły kampanii informacyjnej #MiastazPrzedsiębiorcami zostały przedstawione podczas konferencji prasowej IFR i ZMP, w której wzięli udział również przedsiębiorcy oraz prezydenci miast. Nagranie konferencji prasowej oraz plakaty i plansze dostępne są na stronie: www.firmyrodzinne.pl/dzien-przedsiebiorcy-2021. Doświadczenia zebrane podczas tegorocznej – pilotażowej edycji wydarzenia, będą przekazane kolejnym miastom, aby w następnych latach Dzień Przedsiębiorcy miał jeszcze większą skalę i zasięg, zarówno pod względem rosnącej liczby miast i zaangażowanych przedsiębiorców, jak i coraz liczniejszego grona uczestników kampanii.