Samorząd Piły sfinansował programu szczepień, których stosowanie powstrzymuje u kobiet rozwój raka szyjki macicy. W ramach prowadzonych działań zaszczepionych zostało blisko 450 młodych pilanek.

Samorząd Piły sfinansował programu szczepień, których stosowanie powstrzymuje u kobiet rozwój raka szyjki macicy. W ramach prowadzonych działań zaszczepionych zostało blisko 450 młodych pilanek oraz spora grupa starszych dziewcząt i kobiet, które dzięki akcji informacyjnej uświadomiły sobie, że tej groźnej chorobie można skutecznie zapobiegać.

- Program realizowaliśmy od 2016 do końca 2018 roku. W tym czasie zaszczepionych zostało 431 dziewcząt z roczników 2004-2006, uczęszczających do pilskich szkół podstawowych. Na realizację programu przeznaczyliśmy blisko 200 000 złotych – relacjonował Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, który był inicjatorem programu.

Realizacja „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na lata 2016 – 2018” polegała na:
- przeprowadzeniu akcji informacyjno-promocyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji o programie polityki zdrowotnej;
- przeprowadzeniu kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród rodziców dziewcząt objętych programem szczepień na terenie pilskich szkół podstawowych;
- uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych na wykonanie szczepień szczepionką czterowalentną, spełniającą wszystkie wymogi i normy przewidziane prawem;
- przeprowadzeniu akcji informacyjnej dotyczącej zakażania HPV oraz zapobiegania rakowi szyjki macicy wśród uczniów na terenie piskich szkół podstawowych;
- zakupie szczepionek czterowalentnych dopuszczonych do sprzedaży w Polsce;
- przyjmowaniu zgłoszeń i rejestracji pacjentek;
- przeprowadzeniu przed każdym podaniem szczepionki kwalifikacyjnych badań lekarskich oraz wdrożenie szczepienia szczepionką czterowalentną dziewcząt urodzonych w latach 2004 - 2006 uczęszczających do szkół na terenie miasta Piły.