Żary, Jarocin i Konin to pierwsze miasta, które podpisały umowy na dofinansowanie z Funduszy Norweskich i EOG w ramach programu „Rozwój lokalny”, w którym doradztwem zajmuje się Związek Miast Polski.

Ponad 3,5 miliona euro wsparcia otrzyma każde z 29 miast objętych programem „Rozwój lokalny”, aby wkroczyć na szybszą ścieżkę wzrostu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało już pierwsze umowy o dofinansowanie z Żarami, Jarocinem i Koninem.

Program „Rozwój lokalny” to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast. Ma wzmocnić spójność społeczną i gospodarczą poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardu życia mieszkańców małych i średnich miast.

Zgłaszane projekty z pewnością wpłyną na poprawę komfortu życia wszystkich mieszkańców. 9 lipca 2021 r. MFiPR wybrało 29 miast, które zakwalifikowały się do programu. 

Konin – tu płynie energia

Projekt Konina „Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina” będzie dążyć m.in. do wprowadzenia nowej ścieżki rozwoju, jaką jest Zielone Miasto Energii. Konin ma szansę stać się dobrze prosperującym centrum energii odnawialnej, a także lepszym miejscem do życia i rozwoju dla mieszkańców.

Pierwszym celem Nowej Ścieżki Rozwoju Miasta jest transformacja energetyczna i gospodarcza. Rozwój energetyki odnawialnej, w tym wykorzystanie wodoru oraz wód geotermalnych. Drugi cel rozwoju stanowić będzie zdrowa równowaga, czyli nadanie miastu nowego, proekologicznego charakteru. Trzecim celem jest uruchomienie energii ludzi. Aktywizacja mieszkańców Konina poprzez wyzwolenie ich kreatywności i przedsiębiorczości.

Jarocin – Miastem Jutra


Główne obszary realizacji projektu to:

  • Ecorockowe Miasto – dążenie do osiągnięcia równowagi środowiskowej,
  • Wspólnota lokalna awangardowych działań – współdziałanie i kreatywne tworzenie nowoczesnego i świadomego społeczeństwa,
  • Jarociński Rozwój Gospodarczy – tworzenie warunków do gospodarczo-edukacyjnej innowacyjności.

Miastu zależy na poprawie warunków środowiskowych, zwiększeniu atrakcyjności życia mieszkańców i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt ma pomóc w zbudowaniu społeczeństwa obywatelskiego, poprawie więzi i tożsamości lokalnej oraz stworzeniu dostępnej i przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców.

Żary, tu chcę żyć!!!

Projekt ukierunkowany jest na wyeliminowanie problemów i barier rozwojowych miasta. Jego realizacja przyczyni się do zahamowania niekorzystnych tendencji społeczno-gospodarczych i procesu osłabienia jego funkcji miejskich. Podjęte przez miasto działania będą źródłem pozytywnego impulsu rozwojowego w wymiarze społeczno-demograficznym, gospodarczym, środowiskowym, finansowym, przestrzennym oraz kulturowym.

Efektem realizacji projektu będzie:

  • wzmocnienie aktywności i kreatywności społecznej mieszkańców;
  • urzeczywistnienie koncepcji Żar jako zielono – niebieskiego miasta;
  • zrównoważony rozwój gospodarczy;
  • rozwój polityki przestrzennej;
  • zmiana wizerunku instytucjonalnego jednostek samorządu terytorialnego w Żarach.


Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

Umowa na realizację Programu „Rozwój lokalny" opiewa na sumę - 117,6 milionów, z czego 15 proc. tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy.

Więcej o projektach miast będziemy pisać już wkrótce.