Ponad miesiąc trwała w Piastowie narada obywatelska z mieszkankami i mieszkańcami miasta. Jej tematem był rozwój centrum miasta oraz przyszłość gminy. Finałem narady było wysłuchanie obywatelskie.

Na czym polegała narada obywatelska?
Mieszkańcy zaproszeni do uczestniczenia w naradzie zostali wybrani na podstawie kryteriów rekrutacyjnych zapewniających różnorodność poglądów i sposobów korzystania z miasta m.in. na podstawie wieku, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu. Z uwagi na pandemię koronawirusa spotkania narady odbywały się zdalnie za pośrednictwem m.in. aplikacji ZOOM.

Wysłuchanie obywatelskie
Na wstępie burmistrz miasta, Grzegorz Szuplewski, podsumował dotychczasowe prace nad planami rozwoju lokalnego i rozwoju instytucjonalnego oraz zaprezentował koncepcję projektu, którego rozwiniętą wersję miasto planuje złożyć w II etapie naboru w ramach programu „Rozwój Lokalny” w październiku br. Uczestnicy narady otrzymali dyplomy i drobne upominki w podziękowaniu za czas, który poświęcili na udział w naradzie.

Oprócz działań analityczno-koncepcyjnych, intensywnej pracy z doradcami i ekspertami sektorowymi w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa, miasto prowadziło też liczne działania partycypacyjne, na których ratuszowi szczególnie zależało. - Dzięki nim mogliśmy z Państwem pracować w trybie konsultacji, poznając Państwa oczekiwania i sugestie co do przedstawionych przez miasto założeń projektu „Newcity. Wielofunkcyjne Centrum Miasta Piastowa” – powiedział burmistrz miasta, Grzegorz Szuplewski.

Podczas spotkania uczestnicy wysłuchania obywatelskiego zgromadzeni w MOK oraz osoby obserwujące je na Facebooku mogli odnieść się do zaprezentowanych wyników prac narady obywatelskiej oraz zaprezentować własne spostrzeżenia.

- Był to proces niezwykły - bo trzy warsztatowe spotkania narady odbywały się wyłącznie w wirtualnych pomieszczeniach. Był to także niezwykły finał - bo po raz pierwszy część osób spotkała się bezpośrednio (z zachowaniem zasad covidowego bhp), a inne mogły towarzyszyć nam wirtualnie, oglądając na żywo transmisję wydarzenia z sali kinowej – mówi Agata Urbanik, Pogotowie Facylitacyjne.

Jakie potrzeby związane z centrum określiła narada obywatelska?

Centrum Piastowa powinno być między innymi:

  • dostępne,
  • bezpieczne,
  • priorytetyzujące pieszych i osoby korzystające z rowerów,
  • czyste, zadbane i zielone,
  • zachęcające do spotkań i spędzania czasu na świeżym powietrzu,
  • z funkcjonalnym centrum administracyjnym,
  • pełne życia (usługi, różnorodna oferta kulturalna, miejsca pracy),
  • z animowanymi miejscami wspierającymi współdziałanie i kreatywność mieszkanek i mieszkańców,
  • z dobrym systemem komunikacji i informacji lokalnej,
  • stawiać na eko rozwiązania.