Oświadczenie w sprawie kampanii wyborczej
W trwającej kampanii wyborczej kandydaci starają się potwierdzić swoje kompetencje samorządowe - zdarza się, że używają przy tym marki Związku Miast Polskich. Tymczasem ZMP uczestniczy w kampanii wyłącznie w formie akcji profrekwencyjnej
Wybory samorządowe
zmp-logo.jpg

Oświadczenie

W trwającej kampanii wyborczej kandydaci posługują się rozmaitymi argumentami, które mają potwierdzić ich kompetencje samorządowe. Ostatnio doszło do posłużenia się marką Związku Miast Polskich w kampanii wyborczej w Rzeszowie, m.in. w procedurze sądowej w trybie wyborczym. Kandydat używa w sposób nieuprawniony określenia „doradca Związku Miast Polskich”. W naszej organizacji nie istnieje taki tytuł ani funkcja. Bardzo liczni eksperci zewnętrzni, zatrudniani przez nas w różnych projektach, są niekiedy określani jako doradcy (zwłaszcza doradcy miast) – chętnie korzystamy z ich doświadczenia i do nich się „przyznajemy”. Nie uprawnia to jednak nikogo do posługiwania się tym kontekstem w agitacji wyborczej.

Związek Miast Polskich uczestniczy w trwającej kampanii przed wyborami samorządowymi wyłącznie w formie prowadzonej wraz z Unią Metropolii Polskich akcji profrekwencyjnej. Przesłanie Zarządu ZMP na tegoroczne wybory samorządowe jest publicznie znane i określa stanowisko Związku (https://www.miasta.pl/aktualnosci/przeslanie-zarzadu-zmp-na-wybory-samorzadowe-2024).

(-) Andrzej Porawski

Dyrektor Biura Związku


POZOSTAŁE ARTYKUŁY