17 grudnia uchwalono zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Kolejna porcja zmian przekazana do konsultacji.

W grudniu zostały uchwalone te spośród zmian w ustawie, która reguluje zagospodarowanie odpadów komunalnych, które były pilne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2361), w tym zwłaszcza zmiany dotyczące sposobu rozliczania przez gminy poziomu recyklingu oraz odblokowanie liczby instalacji umożliwiających termiczne przetwarzanie śmieci.

31 grudnia na stronie internetowej RCL opublikowano projekt kolejnych zmian w ustawie, które m.in. realizują niektóre z naszych dalszych postulatów. Termin konsultacji upływa z końcem stycznia, ale nasza Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska omówi ten projekt już we środę, 13 stycznia, a dwa dni później wstępne stanowisko sformułuje Zarząd Związku.

Zapraszamy wszystkie miasta do zgłaszania uwag w formie elektronicznej (edytowalnej), zarówno do Biura Związku (biuro@zmp.poznan.pl), jak i do resortu klimatu i środowiska (agnieszka.rynkowska@klimat.gov.pl oraz departament.prawny@klimat.gov.pl), w ramach trwających konsultacji.

W załączeniu przekazujemy:

  • tekst projektu wraz z uzasadnieniem i OSR,
  • ustawę zmieniającą ucpg z dnia 17 grudnia,
  • ujednolicony tekst ustawy „śmieciowej”, uwzględniający ostatnie zmiany,
  • wstępne uwagi do projektu, opracowane przez przedstawiciela ZMP w Zespole min. J. Ozdoby, mec. M. Kiełbusa.

Zapraszamy do współpracy!

Biuro ZMP