Po miesiącach starań samorząd Nowej Dęby doprowadził do uruchomienia procedury budowy bloku wielorodzinnego w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus w partnerstwie z BGK Nieruchomości S.A.

Po miesiącach starań samorząd Nowej Dęby doprowadził do uruchomienia procedury budowy bloku wielorodzinnego w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Partnerem do realizacji tego zadania będzie BGK Nieruchomości S.A., która jest rządowym realizatorem programu Mieszkanie+. BGKN został wyłoniony w drodze konkursu na „wybór wspólnika i inwestora finansowego do spółki celowej”, który ogłosiła gmina. Obecnie prowadzone będą negocjacje uszczegółowiające warunki inwestycji.

Gmina wraz z BGKN utworzy spółkę celową, której zadaniem będzie budowa bloku z mieszkaniami na wynajem, w tym z opcją dojścia do własności. Gmina w tym projekcie zobowiązała się do wniesienia aportu gruntowego w postaci działki nr 410 o powierzchni 27 arów, zaś BGKN deklaruje finansowanie projektu budowy bloku poprzez niezbędne dokapitalizowanie utworzonej spółki celowej.

Według rozeznania pośród zainteresowanych tym programem na terenie gminy, najbardziej oczekiwany jest projekt wynajmu mieszkania z opcją dojścia do własności, którą uzyskuje się poprzez regularne opłacanie czynszu, zawierającego w sobie nie tylko koszty bieżącego utrzymania lokalu, ale także spłaty środków włożonych w budowę bloku. Pewną szansą na zmniejszenie wydatków z tego tytułu jest rządowy program dopłat do czynszu, które mogą sięgnąć nawet do 30% (po spełnieniu określonych warunków). Może to w pewnym stopniu pomóc w tym procesie dochodzenia do własności, chociaż dopłaty będą realizowane tylko przez określony czas (maksymalnie do 15 lat).

Zakłada się, że zadanie winno rozpocząć się w roku przyszłym, a lokale mają być przekazane mieszkańcom w drugiej połowie 2020 roku. Jeśli zainteresowanie lokalami przekroczy ich liczbę (a tak wygląda to z obecnego rozeznania), gmina w międzyczasie przygotuje kolejne tereny pod budowę następnego bloku w ramach Mieszkania+.