Myślenice, dzięki wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przekształcą Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. To jeden z pierwszych takich projektów.

Rządowe dofinansowanie wyniesie 3 124 766,20 zł, a Gmina Myślenice będzie jednym z pierwszych samorządów na terenie całego kraju, który zrealizuje taki projekt.

Centra Usług Społecznych mają stworzyć nową jakość pomocy społecznej. Kompleksowo, w jednym miejscu, zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.

- Nowa instytucja rozpocznie swoje funkcjonowanie początkiem nowego roku i zastąpi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Centrum Usług Społecznych będzie mieć za zadanie koordynować pracę dla mieszkańców w zakresie polityki społecznej i socjalnej. Przekształcenie MGOPS-u w centrum to szansa rozwojowa dla nas jako gminy i otwarcie nowego rozdziału w funkcjonowaniu placówki. To też podjęcie nowych form aktywności, przy pozostawieniu dotychczasowych funkcjonującym w zakresie działania tej placówki. Chcemy rozwijać nowe formy profesjonalnego pomagania, w tym pracę środowiskową i nowoczesne formy zarządzania usługami społecznymi. Jestem przekonany, że nowa jednostka będzie widocznym przejawem aktywnej polityki społecznej w naszej gminie – wyjaśnił Jarosław Szlachetka podczas konferencji prasowej w myślenickim magistracie.

Powołanie Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice pozwoli na udzielanie bardziej kompleksowego wsparcia i będzie skutkowało poszerzeniem oferty dla całej lokalnej społeczności, a nie jedynie do grup osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w ubóstwie.

Centrum Usług Społecznych będzie świadczyć pomoc zarówno dla dzieci do 3 lat, jak również całym rodzinom, rodzinom wielodzietnym, rodzinom w potrzebie, czy osobom starszym. Oferta działań społecznych i socjalnych będzie bardzo szeroka, a by dokładnej poznać potrzeby mieszkańców przygotowane zostaną ankiety na etapie realizacji planu wdrożeniowego.