Ministerstwo klimatu ogłosiło konkurs, w którym nagrodzone zostaną miasta z najlepszymi proekologicznymi inwestycjami, które służą ochronie klimatu i mieszkańcom. Termin zgłoszeń upływa 20 września.

Konkurs skierowany jest do miast, które w ostatnich trzech latach zakończyły inwestycje o pozytywnym wpływie na ekologię oraz życie mieszkańców.

Konkurs wyłoni dziesięciu Laureatów:

  • 5 nagród w kategorii miast powyżej 100 000 mieszkańców
  • 5 nagród w kategorii miast do 100 000 mieszkańców.

Nagrodami w konkursie będą statuetki Ministra Klimatu oraz tytuł Miasta z klimatem (dla zwycięskich miast w każdej z dwóch kategorii).

Ocenione i nagrodzone zostaną inwestycje zrealizowane przez samorządy w miastach, w podanych poniżej obszarach:

  • rozwój błękitnej i zielonej infrastruktury – w tym retencja wody
  • zrównoważony transport 
  • gospodarka w obiegu zamkniętym
  • zrównoważone budownictwo.

Inwestycje, o których mowa powyżej, mogą być zgłoszone do Konkursu jeżeli zostały oddane do użytku nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r. oraz nie później niż trzy miesiące przed ogłoszeniem konkursu.

Podstawowym kryterium oceny zgłoszonych inicjatyw będą uzyskane efekty ekologiczne oraz społeczne przeprowadzonych inwestycji.