Dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą z udanych projektów rozwojowych realizowanych przez miasta służyć będą powoływane właśnie do życia przez Związek Miast Polskich EMPIRIE - Sieci Wymiany Doświadczeń.

Związek Miast Polskich uruchamia dla swoich miast całkowicie nową propozycję. Pragnie jeden udany projekt zamienić na wiele sukcesów. To oferta dla miast, które uczestniczą w Programie „Rozwój lokalny”, ale i dla innych polskich miast.

EMPIRIE Sieci Wymiany Doświadczeń to unikatowe przedsięwzięcie Związku Miast Polskich oparte na popularnej idei sieciowania. Będą to specjalne grupy zrzeszające przedstawicieli miast działające, by wymieniać się  doświadczeniami, uczyć się od siebie nawzajem oraz wypracowywać nowe rozwiązania wokół określonych zagadnień, kluczowych z punktu widzenia rozwoju małych i średnich miast.


Sieci Wymiany Doświadczeń dla miast laureatów konkursu w ramach Programu „Rozwój lokalny” (tj. tych, które otrzymały dotację) będą okazją do konsultowania swoich działań z szerszym gronem specjalistów i ekspertów. Dadzą możliwość spojrzenia na problem z innej perspektywy oraz otrzymania natychmiastowej informacji zwrotnej i oceny podjętych działań, a także pozwolą na wykorzystanie doświadczeń innych miast.

Pozostałe miasta, które nie otrzymały dofinansowania, będą mogły dzięki sieciom czerpać z doświadczeń miast – laureatów, wykorzystując dobre praktyki do doskonalenia swoich działań. Dodatkowo będą mogły promować swoje rozwiązania już zrealizowane z sukcesem, a wpisujące się w potrzeby tematyczne uczestników sieci.

Długoterminowym i szerszym celem horyzontalny EMPIRII jest to, by polskie miasta świadomie i skutecznie wykorzystywały efekty współpracy osiągnięte w ramach Sieci Wymiany Doświadczeń i wzmacniały własny potencjał rozwojowy oraz instytucjonalny.

Tematyka sieci koncentrować się będzie wokół ważnych i pilnych zagadnień dla rozwoju polskich miast powiązanych z działaniami, jakie zostały zgłoszone w ramach realizacji Programu „Rozwój lokalny”.

Związek Miast Polskich powołał 8 sieci (7 tematycznych i 1 specjalną dla liderów):

1. Cyfryzacja – MIASTO CYFROWE
2. Finanse samorządowe/ fundusze na rozwój - ZASOBY MIAST
3. Partycypacja/ konsultacje/ współpraca - MIASTO OBYWATELI
4. Polityka społeczna/ senioralna – MIASTO DOSTĘPNE I SPRAWIEDLIWE
5. Przedsiębiorczość lokalna/ turystyka – MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE
6. Środowisko, OZE (klimat) - MIASTO NEUTRALNE KLIMATYCZNIE/ZIELONE
7. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ZASOBY KADROWE/LUDZKIE W MIASTACH
8. Sieć dla liderów (burmistrzów/prezydentów) – LEADERSHIP = PRZYWÓDZTWO, WIZJA i ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Sieć ta jest skierowana wyłącznie do burmistrzów i prezydentów lub ich zastępców, i nie zakłada udziału w niej innych przedstawicieli JST. Będzie to zatem zamknięta platforma wymiany doświadczeń liderów lokalnych społeczności.


Spotkania sieci planowane są raz na kwartał i odbywać się będą od kwietnia/maja 2022 r. do stycznia/lutego 2024 r. Przewiduje się spotkania stacjonarne oraz online (w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju).

Udział w EMPIRIACH to przede wszystkim realne korzyści dla miasta oraz zespołu miejskiego:

  • Dostęp do unikalnej wiedzy i sprawdzonych dobrych praktyk 
  • Dodatkowe wsparcie w realizacji projektów
  • Kolektywne i kreatywne rozwiązywanie problemów
  • Testowanie nowych rozwiązań w zaufanym gronie
  • Zbudowanie sieci sprawdzonych partnerów (do wykorzystania w innych inicjatywach)
  • Zdobycie doświadczenia we współpracy sieciowej (do wykorzystania w innych projektach), podniesienie poziomu rozwoju instytucjonalnego
  • Rozwój kompetencji uczestników sieci (rozwój kariery samorządowej)
  • Pozycjonowanie i promowanie miasta jako eksperta/lidera

Przedmiotem Sieci będzie upowszechnianie unikalnej wiedzy i sprawdzonych praktyk. O tym, że to ważne dla miast przekonuje dotychczasowych 90 zgłoszeń z 41 miast (laureatów i finalistów Programu „Rozwój lokalny”).


Już w czerwcu Związek Miast Polskich zaprosi do EMPIRII kolejną grupę uczestników – miasta OBSERWATORÓW
. Ich przedstawiciele będą mogli dołączyć do zamkniętych grup Facebookowych utworzonych na profilu ZMP, odpowiadających poszczególnym sieciom i ich tematom. Miasta OBSERWATORZY będą m.in. jako pierwsi zapoznawać się z wynikami pracy sieci oraz je opiniować.