Ponad 1000 mieszkań na wynajem o niskim czynszu z możliwością dojścia do własności planuje wybudować spółka z udziałem pięciu miast leżących w południowej części Śląska.

9 lipca w bielskim Ratuszu odbyło się spotkanie przyszłych wspólników nowej inicjatywy mieszkaniowej - Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Śląsk Południe To samorządowcy: Bielska-Białej, Czerwionki-Leszczyny, Jastrzębia-Zdroju, Kuźni Raciborskiej, Raciborza. Na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Śląsk Południe planuje na terenie gmin, które przystąpią do spółki, wybudować budynki wielorodzinne, w sumie ponad 1000 mieszkań na wynajmem, o niskim czynszu, z możliwością dojścia do własności. Więcej informacji o programie społecznych inicjatyw mieszkaniowych można przeczytać na stronie kzn.gov.pl.

Kapitał na utworzenie SIM Śląsk Południe w kwocie 3 mln zł będzie pochodził z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Rada Miejska w Bielsku-Białej na ostatniej sesji zgodziła się na utworzenie spółki SIM Śląsk Południe z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, której udziałowcem będzie również Krajowy Zasób Nieruchomości, oraz wyraziła zgodę na objęcie przez miasto udziałów w spółce za środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w celu pokrycia kapitału zakładowego spółki. Druga podjęta przez Radę Miejską uchwała w tej sprawie dotyczyła zatwierdzenia wniosku prezydenta miasta Bielska-Białej o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej.

SIM będzie finansowany m.in. z bezzwrotnego wsparcia samorządów z Funduszu Dopłat, partycypacji wniesionych przez najemców oraz preferencyjnego kredytu udzielanego z programu społecznego budownictwa czynszowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.