Stowarzyszenie Arteria i ZMP zapraszają na kolejne webinarium tematyczne w ramach spotkań poświęconych realizacji praw człowieka na poziomie lokalnym. Jego temat to: „Jak przygotować Plan Równości Płci (Gender Equality Plan)?”.

Zapraszamy na kolejne webinarium tematyczne w ramach spotkań poświęconych realizacji praw człowieka na poziomie lokalnym. Webinarium odbędzie się 29 czerwca o godz. 14:00.

W trakcie naszych spotkań poruszamy praktyczne i inspirujące kwestie związane z realizacją idei Miasta Praw Człowieka.

Tym razem rozmawiać będziemy z osobami, które przygotowują GEP dla m.st. Warszawy, to jest, z socjolożką dr hab. Julią Kubisą z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się badaniem aspektu płci w kontekście podziału pracy i przemianami jakości miejsc pracy, oraz z psycholożką i prawniczką dr Anną Cybulko, która od lat pełni funkcję rzeczniczki ds. równego traktowania na Uniwersytecie Warszawskim.

Plan Równości Płci (GEP) to działania, które mają na celu promowanie równości płci poprzez systemowe zmiany kulturowe i instytucjonalne w organizacjach. Posiadanie GEP jest obowiązkowe dla podmiotów publicznych, instytucji naukowych i uczelni z państw członkowskich Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych, które kwalifikują się do korzystania ze środków w programach Unii Europejskiej.

W trakcie webinarium prelegentki
(1) przedstawią, czym jest GEP i jak możemy z niego skorzystać,
(2) podpowiedzą dobre praktyki w tworzeniu planu równości płci w urzędach i na uczelniach,
(3) odpowiedzą na zadane pytania.

Webinarium jest bezpłatne. Wydarzenie trwa godzinę i odbywa się w języku polskim. Aby zarejestrować się na wydarzenie, wypełnij formularz na: https://www.miastaprawczlowieka.org.pl/index.php/2022/06/21/jak-przygotowac-plan-rownosci-plci-gender-equality-plan-webinarium-29-czerwca-o-godz-1400/

Po rejestracji zostanie przekazany link do wydarzenia. (Uwaga! Prosimy o sprawdzenie folderu „SPAM”)