Miasto Łuków jest jednym z pierwszych samorządów w kraju, który opracował strategię ponadlokalną i zawarł w niej model struktury funkcjonalno-przestrzennej. Czy teraz czas na inne miasta?

Chęć przeniesienia rozwiązań z Łukowa na inne miejscowości to jeden z wątków rozmów, które toczyły się 12 lutego pomiędzy przedstawicielami Miasta Łuków i ekspertami Związku Miast Polskich. Tego dnia w Łukowskim Ośrodku Kultury zorganizowane zostało robocze spotkanie burmistrza miasta z dyrektorem biura oraz ekspertami Związku Miast Polskich, poświęcone m.in. modelowi struktury funkcjonalno-przestrzennej, zawartemu w projekcie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Łukowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2020-2030.

Projekt Strategii oprócz miasta Łuków obejmuje także 7 innych samorządów z powiatu łukowskiego: miasto Stoczek Łukowski oraz gminy: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Stoczek Łukowski oraz Wojcieszków. Powstanie i przyjęcie przez rady poszczególnych gmin powyższego dokumentu umożliwi m.in. wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027.

W spotkaniu oprócz burmistrza miasta, Piotra Płudowskiego (jednocześnie członka Zarządu ZMP) udział wzięli także: dyrektor biura ZMP Andrzej Porawski oraz eksperci Związku: Grzegorz Roman i Jacek Woźniak. Jak podkreślają goście reprezentujący Związek Miast Polskich, miasto Łuków jest jednym z pierwszych samorządów w kraju który opracował strategię ponadlokalną i zawarł w niej model struktury funkcjonalno-przestrzennej.

W rozmowach uczestniczyli także współpracujący z miastem Łuków: Marek Kowalski i Dariusz Brzozowski z Regionalnego Centrum Kompetencji z Lublina, a także zaangażowani w powstawanie dokumentu zastępca burmistrza - Paweł Krasuski i naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji - Anna Kicińska.