Reaktywowano stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto. Zielona Góra, Nowa Sól i Sulechów wraz z gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego skupiają jedną czwartą mieszkańców Lubuskiego.

- Jeżeli Zielona Góra, Nowa Sól, Sulechów i Sulechów będą się rozwijały to całe województwo będzie się miało o wiele lepiej – zaznaczył Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra podczas konferencji prasowej ws. reaktywacji stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto. Spotkanie samorządowców reprezentujących trzy współpracujące miasta z zarządem stowarzyszenia odbyło się po zakończeniu negocjacji dotyczących podziału środków unijnych dla państw członkowskich w ramach nowej perspektywy Unii Europejskiej.

Przypominamy, do Polski ma trafić 160 mld euro. – Już teraz musimy przygotować się do tego, aby skutecznie sięgnąć po te pieniądze. Reaktywując Lubuskie Trójmiasto, znacznie poszerzamy teren i zakres naszych działań. Zielona Góra, Nowa Sól i Sulechów wspólnie z gminami, które wchodzą w skład Miejskiego Obszaru funkcjonalnego skupiają jedną czwartą mieszkańców Lubuskiego. Musimy zadbać o to, aby Lubuszanie z tej części województwa mieli dostęp do szybkiej kolei trójmiejskiej, sprawnego układu komunikacyjnego łączącego się z trasą S3 oraz mogli skorzystać z walorów rekreacyjnych i turystycznych – dodał prezydent Janusz Kubicki. 

Prezydent Nowej Soli, Jacek Milewski zaznaczał, że „odmrożenie” Stowarzyszenia Lubuskie Trójmiasto, ma kluczowy wpływ na rozwój całego regionu. Tylko silne miasta, połączone ze sobą w sposób atrakcyjny dla mieszkańców, mają szanse przybić się jako programy ponad lokalne i ponad regionalne. - Musimy starać się o duże pieniądze nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego, ale także ze środków centralnych - zaznaczył.

Dla Sulechowa, reaktywacja Lubuskiego Trójmiasta, to możliwość rozwoju nie tylko w zakresie komunikacji, turystyki, czy rekreacji. Na terenie Sulechowa funkcjonuje filia Uniwersytetu Zielonogórskiego , działa także Centrum Energetyki Odnawialnej. To dobry moment, aby wykorzystać potencjał tych instytucji. Jak podkreślił burmistrz, mieszkańcy liczą także na budowę nowoczesnej i bezpiecznej sieci ścieżek rowerowych i współpracę w zakresie edukacji w szkołach branżowych. – Mamy wiele zadań i cech wspólnych, które musimy wykorzystać. Warto też włączyć w nasze działania powiaty. Liczę, że zmiany w strukturach Lubuskiego Trójmiasta, nie będą tylko kosmetyczne. Chodzi o przecież o rozwój regionu.