Liderzy o efektywnej komunikacji z mieszkańcami
7 i 8 września w Złotowie odbyło się spotkanie przedstawicieli miast uczestniczących w Programie „Rozwój Lokalny”. Było to kolejne spotkanie Sieci Wymiany Doświadczeń: LEADERSHIP = ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
Złotów__4_.jpeg
fot. Archiwum ZMP

Ideą sieci są wspólne spotkania prezydentów oraz burmistrzów miast, w trakcie których włodarze dzielą się ze sobą swoją wiedzą, dobrymi praktykami, doświadczeniami i pomysłami w wykorzystaniu szans i pokonywaniu wyzwań istotnych dla realizacji Planów Rozwoju Lokalnego i Planów Rozwoju Instytucjonalnego.

Zgodnie z zapowiedzią wiodącym tematem wrześniowego spotkania liderów była efektywna komunikacja z mieszkańcami. W szczególności uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach lidera w kształtowaniu metod komunikacji społecznej, a więc sposobach i metodach partycypacji społecznej oraz budowaniu kapitału społecznego, a także włączaniu mieszkańców w rozwój miasta i współpracy międzysektorowej. Mówiono ponadto o promocji działań i aktywności jako elementach budowania zaufania społecznego, o komunikacji lokalnej i związanych z nią problemach, dylematach oraz wyzwaniach. I wreszcie liderzy wymienili się dobrymi praktykami w zakresie edukacji obywatelskiej w samorządzie.

Dzięki uprzejmości burmistrza Złotowa, Adama Pulita, członkowie sieci mieli okazję bezpośrednio zobaczyć realizowane inwestycje w ramach Planu Rozwoju Lokalnego, m.in. Centrum Multiopieki, pomieszczenia przy zabytkowej Wieży Ciśnień oraz sprzęt wodny znajdujący się na jeziorze Miejskim.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY