500 zł dodatku opiekuńczego dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami - Kraków jako pierwszy w Polsce uchwalił takie świadczenie. Jego koszty dla budżetu miasta to ok. 2,5 mln zł rocznie.

500 zł dodatku opiekuńczego dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami - Kraków jako pierwszy w Polsce uchwalił takie świadczenie opiekuńcze.

Do otrzymania dodatku opiekuńczego uprawnieni będą opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, korzystający z pomocy w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna. W Krakowie jest obecnie ok. 500 osób pobierających to świadczenie.
Koszty wprowadzenia nowego świadczenia dla budżetu miasta są szacowane na ok. 2,5 mln zł rocznie.

W ocenie miasta, „ta grupa osób jest szczególnie potrzebująca, gdyż boryka się nie tylko z chorobą najbliższych ale też z problemami finansowymi. Sytuacja ta niejednokrotnie jest wynikiem rezygnacji z zatrudnienia z uwagi na konieczność sprawowania całodobowej opieki nad chorym członkiem rodziny. Kwota dodatku w sposób realny wesprze takie osoby i poprawi ich funkcjonowanie” - przekonują władze Krakowa.

Procedura przyznania dodatku wszczynana będzie z urzędu, dzięki czemu nie będzie konieczności składania odrębnych wniosków ani dodatkowej dokumentacji. Urząd Miasta Krakowa będzie wydawał decyzje przyznające świadczenia na podstawie weryfikacji decyzji przyznających specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, dzięki czemu proces ten będzie znacznie uproszczony.

Kwota dodatku opiekuńczego będzie wynosić 500 zł miesięcznie. Będzie on wypłacany nie później niż do ostatniego dnia miesiąca. Dodatek opiekuńczy za miesiące styczeń i luty zostanie wypłacony nie później niż do 31 marca 2019 r.
Źródło: PAP