Do konsultacji trafił projekt ustawy o fundacji rodzinnej. Zapraszamy na dwa webinaria, podczas których będzie można zapoznać się z zaproponowanymi przez resort rozwoju i pracy rozwiązaniami.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało do konsultacji publicznych projekt ustawy o fundacji rodzinnej, wprowadzający do polskiego porządku prawnego instytucję Fundacji Rodzinnej. Jej głównym założeniem jest ochrona firmy przed wstrząsem związanym ze zmianą właściciela i ułatwienie powierzenia jej zarządzania spadkobiercom, zgodnie z wolą fundatora.

Z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego wynika, że w przeciągu najbliższych pięciu lat sukcesję planuje ok. 57% firm rodzinnych. Przy czym tylko 8,1% następców przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców. W przypadku braku sukcesora albo braku porozumienia pomiędzy członkami rodziny, właściciele przedsiębiorstw często decydują się na sprzedaż firmy. Prowadzi to do utraty jej rodzinnego charakteru.

Aby unikać znanego w świecie scenariusza, w którym dzieci dzielą się majątkiem rodziców, i realizują jedynie własne plany co do przeznaczenia otrzymanego majątku, w tym także te niezwiązane z kontynuacją prowadzenia działalności gospodarczej albo podyktowane sytuacjami losowymi, przygotowano propozycję rozwiązania, które ma umożliwić ochronę dorobku firmy rodzinnej i skutecznie zabezpieczyć go dla dobra przyszłych pokoleń.

Ustawa jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowisko firm rodzinnych wprowadzenia do polskiego systemu prawnego nowej instytucji ułatwiającej wielopokoleniową sukcesję oraz pozwalającej pogodzić interesy związane z działalnością gospodarczą i interesy prywatne.

Związek Miast Polskich uważnie przygląda się projektowanym zmianom. - Mamy szczególne prawo mówić o tym, na ile ta regulacja wzmocni lokalne gospodarki, lokalne społeczności, więzi rodzinne, lokalny kapitał i pozwoli małym firmom prowadzonym przez seniorów (bez sukcesorów) przetrwać dla dobra swoich miast, pracowników, siebie samych i dzieci właścicieli (czyli rodziny), które aktualnie wyjechały lub planują wyjechać z miasta – mówi Janusz Szewczuk, doradca strategiczny ZMP.

- Na proponowaną regulację spoglądamy pragmatycznie, z punktu widzenia interesu miast. Biorąc pod uwagę minimalizację ryzyka nieudanej sukcesji i możliwość kontynuacji działalności biznesowej, kapitał pozostaje w mieście i może być pomnażany – dodaje dr inż. Andrzej Sobczyk, doradca sektorowy ZMP.

Istnieje ryzyko, że wiele wartościowych firm rodzinnych zamknie się w najbliższych 2-3 latach z powodu braku następców, dlatego Związek Miast Polskich zachęca do zapoznania się z możliwościami, jakie niesie za sobą proponowana ustawa, co w konsekwencji może zmniejszyć skalę problemów w naszych miastach.

Chcąc umożliwić wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z proponowanymi przez Ministerstwo rozwiązaniami, a przede wszystkim poznać opinie na ich temat, Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych, które konsultacje projektu ustawy prowadzi w ścisłej łączności z przedsiębiorcami, zaplanowało 2 webinaria, na które Związek Miast Polskich również zaprasza:

  • 30 marca (wtorek) o godz. 11:00 – zaprezentowanie projektu ustawy o Fundacji Rodzinnej
  • 7 kwietnia (środa) o godz. 11:00 – dyskusja z ekspertami i przedsiębiorcami na temat proponowanych rozwiązań

Rejestracja na najbliższe webinarium: https://ifr.clickmeeting.com/547239173/register

Przedsiębiorczość rodzinna, niezastąpiony czynnik rozwoju, to temat szczególnie bliski Związkowi Miast Polskich. O znaczeniu firm rodzinnych dla rozwoju miast oraz o ich wpływie na kapitał społeczny i tożsamość wspólnot lokalnych rozmawiali uczestnicy ubiegłorocznego, grudniowego seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego, o którym więcej przeczytać można na stronie https://forumrozwojulokalnego.pl/aktualnosci/rola-przedsiebiorczosci-rodzinnej-w-rozwoju-miast-prezentacje-i-relacja-wideo.