Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło nabór do konkursu „Urban_In. Miasto dla każdego”. Jest on wydarzeniem towarzyszącym Światowemu Forum Miejskiemu organizowanemu w Katowicach.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a realizatorem – Uniwersytet SWPS.

W ramach konkursu jednostki samorządy terytorialnego posiadające status miast zaproszone są do zgłaszania wyzwań w ramach 3 obszarów tematycznych:

  • miasto dostępne,
  • miasto zielonej transformacji,
  • miasto odporne na kryzysy.

Wybrane wyzwania miejskie staną się tematem prac konkursowych, a zwycięskie prace zostaną wdrożone w miastach.

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Włączenie miasta w innowacyjne projekty młodych osób - 3 zwycięskie projekty zostaną wdrożone w miastach. Na wdrożenie wybranych projektów została przeznaczona pula 75 tys zł. W trakcie wdrożenia laureaci zostaną objęci programem mentoringowym, do którego zaproszeni zostaną przedstawicieli miasta-partnera konkursu.
  • Promocja miasta - zwycięskie projekty zostaną przedstawione w trakcie World Urban Forum w Katowicach oraz w ramach Urban October 2022 r. Będzie to okazja do pokazania swojego miasta jako odpowiedzialnego społecznie i klimatycznie.
  • Wspólne poszukiwanie nowatorskich rozwiązań dla miasta - nad zgłoszonym wyzwaniem miejskim będą pracowali młodzi ludzie z całej Polski przy wsparciu ekspertów Uniwersytetu SWPS.
  • Współtworzenie Światowe Forum Miejskie w Katowicach. Zapewnione formalne potwierdzenie udziału w konkursie i w trakcie Forum na podstawie porozumienia. Udział miasta w naborze jest bezpłatny.

Jak zgłosić wyzwanie?

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy wysłać drogą mailową na adres urban_in@swps.edu.pl. Nabór trwa do dn. 7.02.2022 r. do godz. 16:00.

Strona naboru dla miast: https://www.swps.pl/my-uniwersytet/aktualnosci/aktualnosci/31779-nabor-miast-partnerskich-do-konkursu-urban-in-miasto-dla-kazdego

W razie dodatkowych pytań przedstawiciele miast zaproszeni są do kontaktu mailowego: urban_in@swps.edu.pl lub telefonicznego +48 695 291 434.

Strona internetowa projektu - TUTAJ