W dniach 19 i 20 października odbędzie się 24. edycja Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Miasta członkowskie ZMP otrzymały zaproszenie do bezpłatnego udziału on-line w kongresie.

Międzynarodowy Kongres ENVICON jest rozpoznawalnym wydarzeniem dotyczącym tej dziedziny w Polsce. Od lat każdego roku gromadzi ekspertów z branży, przedstawicieli biznesu, firm komunalnych działających w tym obszarze czy organizacje branżowe. Silnie reprezentowani są także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz naukowcy.

Tegoroczna 24. edycja Kongresu potrwa 2 dni, w trakcie których odbędzie się kilka sesji i paneli dyskusyjnych oraz niemal 50 wystąpień. 

Kongres, oprócz wskazywania nowych kierunków rozwoju branży, dużą uwagę skupia także na biznesie, podkreślając znaczenie relacji biznesowych w gospodarce komunalnej, wskazując kierunki rozwoju oraz możliwe do wprowadzenia modele biznesowe i rozwiązania, na których skorzystają uczestnicy rynku, samorządy i mieszkańcy.

Wiodącymi tematami kongresu będą m.in.:

  • Nowy Zielony Ład i polska droga do jego osiągnięcia
  • Recykling, racjonalna gospodarka odpadami i rozszerzona odpowiedzialność producenta
  • Potencjał energetyczny
  • Bioodpady – potencjał i zagospodarowanie
  • Efektywność instalacji oczyszczania ścieków
  • Istotne zagadnienia środowiskowe w gospodarce wodno-ściekowej
  • Susza i retencja – konieczność dostosowania przedsiębiorstw wod-kan.

Organizatorzy spotkania zapraszają przedstawicieli miast członkowskich ZMP do bezpłatnego udziału w kongresie w formule on-line.

Szczegółowych informacji udziela Pani Paulina Wolna; tel. 61 655 81 23; 881 932 976; e-mail: p.wolna@abrys.pl

Więcej informacji - w tym program i rejestracja – tutaj .