Partnerstwo Zagłębia Ambitnej Turystyki zorganizowało 28 maja konferencję, której zwieńczeniem była promocja filmu, stanowiącego kompendium 12-odcinkowego cyklu poświęconych każdej z gmin partnerstwa

Ekscytująca dyskusja wywołująca ciekawe refleksje to efekt konferencji naukowej pt. „Beskid Niski - na ratunek cywilizacji zorganizowanej w dniu 28 maja 2021 r. w Puławach Górnych przez Partnerstwo Zagłębia Ambitnej Turystyki podczas, której starano odpowiedzieć się na pytania:

„Czy «Ambitna Turystyka« może pełnić funkcję substytutu braku dobrobytu i w ten sposób stanowić zalążek całej nowej branży przemysłu edukacyjno-wychowawczego? W potrzebujących impulsu rozwojowego, peryferyjnych ale bogatych przyrodniczo i kulturowo regionach Polski? Jak pomysł ten sytuuje się na światowej mapie turystycznej innowacyjności w relacji do wyzwań współczesności w zakresie słabnięcia pokoleń? Nie tylko te zagadnienia, podjęli naukowcy, politycy oraz praktycy, podczas konferencji «Beskid Niski - na ratunek cywilizacji». Do dyskusji o sprawczości i realności rozwiązań problemu cyfrowej demencji i słabnących pokoleń, zachęciła premiera filmu - «Beskid Niski. Na ratunek cywilizacji». Celem wydarzenia było zwiększenie świadomości o najważniejszym wyzwaniu cywilizacyjnym. Przyszłości, na którą możemy mieć wpływ.” - Bogusław Szweda, przewodniczący Zagłębia Ambitnej Turystki, a zarazem główny organizator konferencji, który na forum dokonał prezentacji, jak sam to określa, ostrza strategii Zagłębia Ambitnej Turystyki w zakresie inwestycji komunalnych, czyli o koncepcji Wielofunkcyjnych Dróg Turystycznych oraz Magurskim Pasie Rekreacji i Pasie Rekreacji Przełomów Wisłoka.

Wśród panelistów byli także wybitni naukowcy tworzący zespół naukowy Zagłębia Ambitnej Turystyki, którzy przedstawiali tezy związane z sensem idei przemysłu edukacyjno-wychowawczego jaka przyświeca Partnerstwu. Dr inż. Dariusz Wyrwa przedstawił „Ambitną Turystykę” na światowej mapie turystycznej innowacyjności, w relacji do wyzwań współczesności, w zakresie słabnięcia pokoleń. Prof. dr hab. Leszek Woźniak mówił o cyfrowej demencji i izolacji społecznej na podstawie danych statystycznych. Obywatelski Projekt Retencja dla Bioróżnorodności i Klimatu, pomysł pilotażowego wdrożenia na obszarze Zagłębia Ambitnej Turystyki przedstawił dr hab. Krzysztof Kud.

Można było też usłyszeć informacje dot. Unijnej strategii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej do 2030 r. przedstawione przez Kamila Grałka, reprezentującego Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie

Zwieńczeniem konferencji był premierowy pokaz filmu „Beskid Niski. Na ratunek cywilizacji.”, który stanowi kompendium 12-odcinkowego cyklu poświęconych każdej z gmin z obszaru Partnerstwa.

Link do filmu:


Zagłębia Ambitnej Turystyki bierze udział w projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, którego ideą jest wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem. W skład Partnerstwa wchodzi 12 gmin z trzech powiatów: sanockiego, krośnieńskiego i jasielskiego. Gminy te to gmina Dukla, gmina Besko, gmina Bukowsko, gmina Dębowiec, gmina Iwonicz-Zdrój, gmina Jaśliska, gmina Komańcza, gmina Krempna, gmina Nowy Żmigród, gmina Osiek Jasielski, gmina Rymanów, gmina Zarszyn. Gminy te postawiły sobie za cel stworzenia nowego rodzaju turystyki komercyjnej, połączonej organizacyjnie lub funkcjonalnie z istniejącym i planowanym zapleczem edukacyjno-wychowawczym w Beskidzie Niskim.

Kamil Niklewicz