Bezpieczeństwo pieszych w miastach oraz infrastruktura dla pieszych będą głównymi tematami konferencji organizowanej przez Urząd Miasta Tychy 5 kwietnia br.

Prezydent Miasta Tychy zaprasza do udziału w konferencji pt.: „Miasta przyjazne pieszym”. Odbędzie się ona 5 kwietnia 2018 r. w Mediatece przy al. Piłsudskiego 16 w Tychach. Spotkanie będzie okazją do omówienia działań, jakie można podjąć, aby stworzyć bezpieczną infrastrukturę dla pieszych w przestrzeni miejskiej.

W pierwszej części konferencji zostaną poruszone zagadnienia m.in. kształtowania bezpiecznej infrastruktury miejskiej, wpływu systemu ITS na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego, wprowadzania metod uspokojenia ruchu w mieście oraz nowoczesnych rozwiązań dotyczących projektowania przejść dla pieszych.

Natomiast druga część, podsumowująca konferencję, będzie okazją do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń.

Konferencji towarzyszyć będzie posiedzenie Komisji Transportu Związku Miast Polskich, które odbędzie się 6 kwietnia br.

Osoby zainteresowane konferencją proszone są o potwierdzenie udziału poprzez rejestrację on-line na stronie http://umtychy.pl/konferencja.php do 4 kwietnia br.