Zapisom i propozycjom zmian w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach będzie poświęcone spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej ZMP, na które 4 lipca zaprasza Związek do Jaworzna.

Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich oraz Paweł Silbert, prezydent Jaworzna zapraszają na spotkanie Komisji Gospodarki Komunalnej Związku Miast Polskich, które odbędzie się 4 lipca 2019 r. o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33 (mapa: https://goo.gl/maps/xfL92sd1v8QGDx5f8)

Spotkanie będzie poświęcone przede wszystkim zapisom i ewentualnym propozycjom zmian w projekcie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Jest to już ostatnia szansa, aby na ten temat raz jeszcze przed wyjściem w życie tej ustawy rozmawiać. Dzięki obecności zaproszonego gościa – mecenasa Macieja Kiełbusa - będziemy mogli zastanowić się także nad dalszymi krokami prawnymi, w sytuacji gdy ustawa zostanie przyjęta przez Sejm w niekorzystnym dla samorządów kształcie. Stanowisko Komisji w tej sprawie będzie rekomendacją dla Zarządu Związku Miast Polskich, którego posiedzenie odbędzie się 5 lipca w Oleśnicy.

Proponowany porządek obrad:

Najpóźniej do 24 czerwca br. (poniedziałek) prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu:
emailem: aneta.krec@zmp.poznan.pl  lub telefonicznie  61 63 350 57, 609 631 693

Więcej szczegółów oraz informacje organizacyjne - w załączonym Zaproszeniu.