Władze Kielc planują utworzenie Centrum Usług Wspólnych dla całego urzędu miasta oraz jego jednostek. Niewykluczone są także podwyżki opłat, m.in. za żłobki. To efekt negatywnej oceny Fitch Ratings.

Fitch Ratings zmienił perspektywę ratingu Miasta Kielce ze stabilnej na negatywną. Jest to skutek analizy finansów miasta za 2018 rok.

Ocena agencji, która od wielu lat bada finanse miasta z całego świata, w tym również Miasta Kielce, potwierdza tym samym obserwacje czynione przez Prezydenta Bogdana Wentę oraz jego najbliższych współpracowników od chwili objęcia funkcji Prezydenta Kielc, czyli od 22 listopada 2018 roku.

W raporcie czytamy m.in.: „zmiana perspektywy ratingów odzwierciedla obawy Fitch, czy władzom miasta uda się skutecznie przeprowadzić planowaną racjonalizację wydatków, a tym samym odbudować wcześniejsza siłę finansową Kielce po jej znacznym pogorszeniu w 2018 roku, gdy nadwyżka operacyjna oraz wskaźnik spłaty zadłużenia były zdecydowanie słabsze niż Fitch zakładał w swoich prognozach”.

Sytuacja finansowa wymaga dzisiaj od władz miasta podjęcia zdecydowanych działań w zakresie czynionych oszczędności w urzędzie miasta, jednostkach i spółkach miejskich, pozyskiwania środków zewnętrznych, ale również podniesienia niektórych opłat.
Pierwsze oszczędności wprowadzone zostały już w grudniu, w pierwszych dniach funkcjonowania w urzędzie, ale ich ilość będzie wzrastać w najbliższych tygodniach i miesiącach. To skutek szeregu kontroli prowadzonych od chwili objęcia funkcji prezydenta Kielc przez Bogdana Wentę, a także bieżącej analizy wydatków. Oszczędności rozpoczęto od władz miasta, między innymi poprzez wykorzystanie prywatnych samochodów do dojazdów do pracy, ale także służbowych wyjazdów do innych polskich miast.