Ogłoszono „Strategię promocji Miasta Kielce 2030+”. Zawiera m.in. założenia Nowej Marki Kielc, zbudowanej w oparciu o unikalne walory miasta, takie jak bliskość przyrody, uwarunkowania geologiczne, osiągnięcia sportowe oraz potencjał Targów Kielce

„Strategia promocji Miasta Kielce 2030+” pełni rolę drogowskazu dla wszelkich działań miasta związanych z jego promocją.

- W Kielcach zauważamy potrzebę budowania silnej marki miejskiej, a wzmacnianie tożsamości miasta jest jednym z celów operacyjnych naszej nowej „Strategii rozwoju”. Przedstawiana dziś „Strategia promocji” prezentuje m.in. założenia Nowej Marki Kielc, które są zebraniem unikalnych cech budujących naszą tożsamość. Po wdrożeniu „Strategii promocji” naszą wspólną rolą będą wytężone działania w różnych sferach funkcjonowania miasta i nas samych - tylko wtedy zbudujemy na jej podstawie wizerunek Kielc, na jaki zasługuje nasze wspólne miasto - mówi Bogdan Wenta, prezydent Kielc.

Jaka jest unikalność i atraktory Kielc?

Wśród kielczanek i kielczan panuje przekonanie, że Kielce są miastem, które nie posiada silnej, określonej tożsamości. Równocześnie są oni jednak zgodni w tym, za co najbardziej kochają Kielce i co sprawia, że są one miastem nadzwyczajnym i trudnym do porównania z innymi polskimi miastami wojewódzkimi - wskazują na szereg pozytywnych cech, które definiują w trakcie rozmów, spotkań grupowych oraz badań ankietowych.

Tożsamość Kielc buduje przede wszystkim ich malownicze położenie i pełnienie funkcji stolicy Gór Świętokrzyskich oraz powiązana z tym wysoka atrakcyjność geologiczna. Zróżnicowana rzeźba krajobrazu miasta sprawia, że najbardziej charakterystyczne punkty na mapie definiowane są przez uwarunkowania geologiczne często wzbogacone dziedzictwem historyczno-kulturowym.

Bliskość przyrody połączona z kompaktowością miasta sprawiają, że w Kielcach żyje się powoli i spokojnie - dzięki niewielkim odległościom pomiędzy istotnymi dla miasta punktami łatwo tu efektywnie wykorzystywać czas i odpocząć. Zróżnicowany krajobraz stwarza warunki do aktywnego spędzania czasu.

Na tożsamość miasta wpływają także cechy miasta, które wykształciły się w przeciągu ostatnich dekad i są swojego rodzaju wizerunkowym towarem eksportowym miasta.

Jaka jest Nowa Marka Kielc?

Głównym przekazem Nowej Marki Kielc jest komunikat tożsamy z 4. celem strategicznym „Strategii rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City” - Kielce są miastem, w którym chce się żyć.

Unikalna cecha Nowej Marki Kielc (z j. ang. USP - unique selling proposition) została zbudowana w oparciu o unikalność Kielc wynikającą z niespotykanych w skali kraju (i często Europy) atraktorów takich jak nadzwyczajna bliskość przyrody, uwarunkowania geologiczne, osiągnięcia sportowe czy potencjał Targów Kielce połączoną z kompletnością Kielc związaną z pełnieniem funkcji ośrodka wojewódzkiego i dysponowania szeroką ofertą kulturalną, edukacyjną, sportową oraz potencjałem naukowym i gospodarczym. Nie pozostają one w sprzeczności z kompaktowością Kielc umożliwiającą wygodne i dynamiczne życie codzienne oparte na idealnym balansie pomiędzy rozwojem osobistym, edukacją, pracą, sportem, zdrowym trybem życia i rozrywką.