W Kielcach opracowane będą Standardy Ulicy Miejskiej. Dokument będzie przewodnikiem dla projektantów jak w miejskiej przestrzeni pogodzić interesy pieszych, rowerzystów, kierowców i zadbać o zieleń.

Od wielu lat w Kielcach mówi się o potrzebie stworzenia standardów infrastruktury rowerowej.
- Od nas jako urzędników wymaga się więcej i chcemy do tego wyzwania podejść w sposób strategiczny. Idziemy krok dalej i przystępujemy w Urzędzie Miasta do prac nad standardami ulicy miejskiej - mówi Agata Wojda, zastępczyni prezydenta Kielc.

Podobny dokument powstał już w Gdańsku. Jest wskazówką dla projektantów jak planować infrastrukturę, aby była przyjazna dla pieszych, rowerzystów, komunikacji miejskiej jak i kierowców.

- Chcemy w Kielcach podzielić ulice na kategorie ze względu na ich charakter, czyli tak zwane sąsiedztwo oraz ich klasę techniczną. Bardzo istotnym elementem będą standardy rowerowe, ale także przyjazna przestrzeń publiczna. Chcemy przy każdej planowanej inwestycji drogowej lub przy remontach uwzględniać elementy zieleni miejskiej i traktować je jako priorytet – mówi wiceprezydentka.

Przy założeniach dokumentu będą pracować urzędnicy z wielu wydziałów Urzędu Miasta i miejskich jednostek oraz różne środowiska m.in. przedstawiciele rowerzystów. Proponowane zapisy będą także szeroko konsultowane z mieszkańcami Kielc.

- Chcemy, aby był to dokument dobrze przemyślany. Będziemy Państwa zapraszać do współpracy na każdym etapie jego tworzenia – podkreśla Agata Wojda.