W grudniu 2022 r. Włocławek zakończył program „Ciepło Cię widzieć". Była to odpowiedź miasta na kryzys energetyczny i związane z nim obawy społeczne. Teraz przekazuje innym samorządom rekomendacje, jakie wypracowano w trakcie realizacji projektu.

Ogromne podwyżki kosztów ogrzewania dotknęły w ubiegłym roku cały kraj, zarówno indywidualnych mieszkańców, przedsiębiorców, jak i władze samorządowe.

Wychodząc naprzeciw niepokojom i obawom mieszkańców, Urząd Miasta Włocławek zorganizował cykl spotkań, warsztatów i konsultacji, podczas których eksperci dzielili się różnymi sposobami na optymalizację zużycia energii w domach i mieszkaniach, mądre gospodarowanie ciepłem, ale też radzenie sobie z trudami i wyzwaniami kryzysu energetyczno-klimatycznego. Poza warsztatami, z mieszkańcami spotykali się specjaliści, tacy jak prawnik czy psycholog. Celem tych spotkań było rozwiązanie realnych problemów wynikających z podwyżek cen energii, a także wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa i sprawczości mieszkańców Włocławka.

Spotkaniom i warsztatom towarzyszył ciekawy program kulturalny, a Kawiarnia Śródmieście Cafe stała się na ten czas prawdziwą wyspą ciepła, w której podczas chłodniejszych miesięcy można było nie tylko poszukać wsparcia merytorycznego i emocjonalnego, ale też nieodpłatnie ogrzać się i napić ciepłej herbaty.

Samorządowcy z gmin leżących w okolicy Włocławka spotkali się natomiast na warsztatach z ekspertami. Rozmawiali na temat optymalizacji zużycia ciepła w gminach i komunikacji kryzysowej z mieszkańcami. Akcję zakończyło seminarium Forum Rozwoju Lokalnego zorganizowane przez Związek Miast Polskich i Miasto Włocławek, na którym o doświadczeniach z programu „Ciepło Cię widzieć” opowiadali m.in. przedstawiciel Urzędu Miasta (relację z tego spotkania można znaleźć pod linkiem: https://www.miasta.pl/.../jak-reagowac-na-kryzys...).

Namacalnym efektem programu „Ciepło Cię widzieć” są przede wszystkim „Rekomendacje dla miast i gmin”. To zbiór porad, sugestii, pomysłów na to, jak wspomagać społeczność lokalną w czasie kryzysu energetycznego i jak uzbroić nasze samorządy w narzędzia i kompetencje, dzięki którym obecny i przyszłe kryzysy będą znacząco łagodniej oddziaływać. Publikacja ta zbiera nade wszystko rekomendacje wypracowane podczas spotkań z mieszkańcami, samorządowcami i ekspertami w ramach akcji „Ciepło Cię widzieć”, a Włocławek - jako miasto średniej wielkości w centralnej Polsce – wytyczył wzorce możliwe do powielania w różnych skalach w polskich miastach.

Rekomendacje dla miast i gmin dostępne są pod linkiem: 
https://www.cieplociewidziec.org/rekom-dla-miast-i-gmin.pdf

 Filmowe podsumowanie programu „Ciepło Cię widzieć”: