Przedstawiciel ZMP interweniował podczas posiedzenia komisji sejmowych w kwestii pozbawienia miast, które prowadzą komunikację miejską, dostępu do środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Przedstawiciel ZMP zgłosił interwencję w kwestii pozbawienia miast, które prowadzą komunikację miejską, dostępu do środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Miało to miejsce podczas obrad sejmowych Komisji - Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które rozpatrywały w maju br. poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności

Projekt ustawy wyklucza także z podmiotów, które będą mogły korzystać z tego funduszu, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. - To jest złe rozwiązanie – mówił Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ZMP ds. legislacyjnych. - Przygotowaliśmy we współpracy z posłami opozycji stosowne poprawki do tego projektu. Niestety, posłowie PiS i Ministerstwo mieli inne zdanie i odrzucili je.

Reprezentant ZMP i posłowie opozycji wskazywali również na bardzo nieprzejrzyste i niesprawiedliwe przepisy dotyczące podziału tych środków. Kluczowe jest to, że de facto punktem wyjścia będą całe województwa, a niektóre z nich mają bardzo zróżnicowaną sytuację finansową (np.„silny” Kraków, ale „słaby” subregion małosądecki i tarnowski; podobna sytuacja jest w województwie dolnośląskim). Zdaniem ZMP, należałoby dzielić te pieniądze, biorąc pod uwagę potencjał subregionów. Ta zmiana nie zyskała też aprobaty większości w komisjach.