19-20 października br. odbędzie się w Inowrocławiu XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa na temat związany z COVID-19 - „Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej".

Tym razem specjaliści m.in. z zakresu bezpieczeństwa zdrowotnego, publicznego, medycyny ratunkowej i dyscyplin integralnie związanych z ratownictwem medycznym będą debatować i dzielić się swoją wiedzą na temat: „Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej. Analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-CoV-2”.

Pojawienie się i rozprzestrzenianie wirusa SARS-CoV-2 zaskoczyło cały świat. Konsternacja i lęk o bezpieczeństwo zdrowotne związane z tym nietypowym zagrożeniem opanowały światowe społeczeństwa, instytucje i rządy. Zupełnie nowy wirus wywołujący chorobę zakaźną COVID-19 rozprzestrzeniał się w pierwszych miesiącach 2020 r. na różnych kontynentach tak szybko, że 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię nowego koronawirusa, alarmując o rosnących zakażeniach na świecie i niezdecydowanych działaniach rządów. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył na konferencji prasowej w tym dniu w Genewie, że spowodowana koronawirusem SARS-CoV-2 choroba COVID-19 może być określana jako pandemia. Stan ten nie uległ zmianie do dzisiaj, pandemia trwa.

Mając na uwadze stanowisko WHO, 20 marca 2020 r. ogłoszono w Polsce stan epidemii, który obowiązuje do dzisiaj. Obecna trudna sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie jest ogromnym wyzwaniem nie tylko dla specjalistów z różnych dziedzin medycyny, lecz także całych rządów i samorządu terytorialnego na wszystkich jego szczeblach.

Koronawirus nie zna granic, może zarazić się nim każdy. Niestety skutki tej infekcji bywają różne. Dzieci mogą ją przechodzić bezobjawowo lub bardzo łagodnie, ale jednocześnie mogą przenieść nieświadomie chorobę na innych ludzi.

Seniorzy są grupą najbardziej narażoną na ciężki przebieg infekcji ze względu na ogólne osłabienie organizmu spowodowane wiekiem oraz często chorobami współistniejącymi, charakterystycznymi dla starszego wieku. To grupa społeczna, którą powinno się szczególnie chronić. Zadanie to realizowane jest przez rządy państw, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje, fundacje i inne podmioty pozarządowe działające w tym zakresie. Z uwagi na niepowtarzalność sytuacji należy dokonać jej analizy, oceny wraz z wyciągnięciem wniosków, a także przedstawić stosowne rekomendacje.

Celem XXV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu jest więc przeprowadzenie debaty na temat bezpieczeństwa osób starszych podczas epidemii spowodowanej wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 z udziałem środowisk akademickich i samorządowych – praktyków, ekspertów, a także prezydentów miast. Podczas konferencji dokonana zostanie analiza doświadczeń instytucji, podmiotów zaangażowanych w działanie na rzecz osób starszych, a także przedstawienie wniosków, rekomendacji i dobrych praktyk m.in. w dziedzinach: przystosowania transportu publicznego do dysfunkcji i ograniczeń ruchowych osób starszych, dostępności do sieci usług socjalnych, społecznych i zdrowotnych, wykorzystania technologii cyfrowych w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa, jego ochrony, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wsparcia społecznego, ratownictwa, opieki medycznej oraz pomocy psychologicznej w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach. Obradom będzie towarzyszyć hasło Światowej Organizacji Zdrowia: Miasto przyjazne osobom starszym.

XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa w Inowrocławiu stanie się doskonałym miejscem do wymiany poglądów i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa osób starszych, jak również przyczyni się do wypracowania rekomendacji oraz dobrych praktyk w tym jakże ważnym dla funkcjonowania społeczeństwa temacie bezpieczeństwa osób starszych w dobie COVID-19.

Źródło: strona Forum Ratownictwa w Inowrocławiu