8-9 czerwca w Berlinie odbędzie się międzynarodowe wydarzenie, mające na celu wyeksponowanie potencjału polskich producentów, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych gałęziach przemysłu.

Kongres organizuje Polska Agencja Przedsiębiorczości, Ambasada RP w Berlinie oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Berlinie, w Przedstawicielstwie Nadrenii Północnej Westfalii. 

Kongres Made in Poland organizowany poza granicami Państwa jest międzynarodowym projektem, gdzie prezentowane są najciekawsze polskie podmioty w tym strategiczne dla funkcjonowania polskiej gospodarki - Spółki Skarbu Państwa. Od 3 lat tworzymy społeczność, która ma na celu promocję polskich usług, producentów i „myśli technologicznej”. Celem organizatorów jest to, aby hasło Made in Poland na stałe zapisało się w świadomości konsumentów.

Wymiana towarów między Polską a Niemcami w 2019 roku była rekordowa. Według danych GUS w ciągu 9 lat (od 2010 r.) jej wartość zwiększyła się o ponad 84,5 proc., osiągając prawie 130 mld euro. Kraj ten jest największym i jednym z najważniejszych partnerów handlowych dla Polski. Do Niemiec najczęściej eksportujemy produkty z branży motoryzacyjnej oraz meblowej.

Nadrenia odchodząca od wydobycia węgla może posłużyć Polsce za żywy przykład ekologicznej zmiany. Jest to kraj związkowy w zachodniej części Niemiec, największy pod względem liczby ludności. Dodatkowo Nadrenia Północna-Westfalia posiada liczne złoża bogactw mineralnych. Oprócz tego kraj ma wysoko rozwinięty przemysł maszynowy, metalurgiczny, chemiczny, elektrotechniczny, metalowy, włókienniczy, spożywczy i odzieżowy. To wszystko idealnie wpisuje się w konwencje Made in Poland oraz firm i produktów, które w ramach wydarzenia chcemy promować nie tylko na rynku polskim, oraz na rynku europejskim.