27 maja br. odbyło się pierwsze spotkanie, w którym wzięło udział online 100 przedstawicieli miast członkowskich ZMP. Nowa inicjatywa Związku ma ułatwić przekazywanie informacji wewnątrz organizacji

Wykorzystując doświadczenia z naszej zdalnej pracy, stworzyliśmy dla miast członkowskich ZMP nową przestrzeń komunikacyjną online. Dzięki niej będziemy cyklicznie, co miesiąc, nie tylko przekazywać najważniejsze informacje o tym, nad czym Zarząd i Biuro ZMP obecnie pracują, ale także kontaktować się bezpośrednio z przedstawicielami wszystkich naszych miast członkowskich, którzy będą mogli podzielić się z nami aktualnymi problemami swoich społeczności lokalnych i ważnymi sprawami samorządowymi wymagającymi na przykład pilnej interwencji Związku.

W inauguracji tej nowej inicjatywy Związku Miast Polskich pn. „Spotkanie Miast Członkowskich ZMP” 27 maja br., nadawanej tym razem ze studia w Senacie (tego dnia Izba Wyższa podejmowała uchwałę w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy), wzięli udział m.in.: senator Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP, Jacek Karnowski, członek Zarządu Związku i Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, prezydent Sopotu, Andrzej Porawski, dyrektor Biura ZMP i sekretarz strony samorządowej KWRiST oraz Marek Wójcik, pełnomocnik Zarządu ds. legislacyjnych, a także gościnnie - senator Wadim Tyszkiewicz, były członek Zarządu ZMP, i europoseł Jan Olbrycht, były burmistrz Cieszyna i wiceprezes ZMP. Spotkanie prowadziła Joanna Nowaczyk, z-ca dyrektora Biura Związku.

Podczas spotkania Jan Olbrycht zapowiedział, że właśnie 27 maja bierze udział w spotkaniu komisji monitorującej krajowe plany odbudowy, powołanej przez Parlament Europejski. W tym gremium będzie dopominał się o zapewnienie odpowiedniej roli JST w całej Europie w budowaniu i realizacji tych planów. Sprawa jest poważna, bo od tego zależy w dużym stopniu funkcjonowanie samorządów w UE w najbliższych latach.

Następnie Zygmunt Frankiewicz i Jacek Karnowski przekazali najistot­niejsze informacje dotyczące trwających negocjacji z rządem w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy, a Andrzej Porawski przedstawił główne tezy opinii Zarządu ZMP na temat rządowego programu „Polski Ład”.  

Uczestnicy mogli zapoznać się również z bieżącymi działaniami w ramach realizowanych przez ZMP projektów, najbliższymi, ciekawymi wydarzeniami (np. Kongres Polityki Miejskiej w Katowicach - 7-8 czerwca br.), a także naszą medialną aktywnością (od stycznia do maja ukazało się w mediach ok. 9500 informacji o ZMP). Stała obecność w mediach jest naszym priorytetem, chcemy przekazać wyraźny sygnał jedności i siły polskich samorządów. Działania prowadzimy za pomocą różnych narzędzi komunikacji (więcej w prezentacji w załączeniu).

Dyrektor Biura ZMP przedstawił wnioski i sygnały, które skierowali do nas burmistrzowie i prezydenci. Poruszono kwestie dotyczące m.in.: niedofinansowania oświaty, roszczeń prywatnych przedszkoli uderzających w miasta, gospodarki odpadami, sytuacji gmin uzdrowiskowych po pandemii czy taryf za wodę i ścieki.

Z kolei Wadim Tyszkiewicz poinformował o tym, że Senat już wkrótce zajmie się wciąż nieuregulowaną sprawą płac samorządowców (powrót do propozycji ZMP - Nowego modelu wynagradzania samorządowców).

Prezes ZMP zaprosił miasta do zgłaszania swoich problemów zarówno do Związku, jak i bezpośrednio do senatorów, którym bliskie są sprawy samorządowe. Senat RP jest bowiem takim miejscem, gdzie racje samorządowe znajdują odzwierciedlenie w podejmowanych inicjatywach legislacyjnych. 

Zapraszamy też miasta członkowskie, które nie wzięły udziału w spotkaniu, do wypełnienia formularza.

Biuro ZMP