Związek przygotował projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych zmieniający zasady wynagradzania osób kierujących polskimi samorządami, który został wręczony 30 stycznia w MSWiA.

Przygotowany przez Związek Miast Polskich projekt nowelizacji ustawy o pracownikach samorządowych (w załączeniu) zmienia zasady wynagradzania osób kierujących polskimi samorządami. Propozycja wprowadza sprawiedliwe, jasne i czytelne zasady dotyczące wysokości wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków oraz członków zarządów powiatów i województw).

Obecny model wynagradzania ww. pracowników samorządowych jest niestabilny i oparty o niejasne kryteria. Rozporządzenie regulujące płace samorządowców zostało zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Obowiązujące ograniczenia wysokości płac sprawiają, że są one nie tylko drastycznie niższe od tych oferowanych na stanowiskach kierowniczych w sektorze prywatnym, ale prowadzą do tego, ze w dużych miastach prezydent zarabia mniej od wielu swoich podwładnych. Utrzymanie takiego systemu może w niedługim czasie prowadzić do szeregu niekorzystnych zjawisk i patologii.

Chcemy, żeby projekt ustawy przygotowany przez Związek był wstępem do uczciwej, rzetelnej i wolnej od krótkowzrocznego populizmu publicznej debaty o wynagradzaniu osób sprawujących kierownicze funkcje w naszym państwie.

Prezes Związku Miast Polskich, Zygmunt Frankiewicz złożył 30 stycznia 2019 r. projekt nowelizacji na ręce współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ze strony rządowej, Pawła Szefernakera. Tego samego dnia nowy model wynagradzania samorządowców przedstawiciele Związku Miast Polskich promowali i omawiali podczas konferencji prasowej po spotkaniu KWRiST oraz w Sejmie RP.