I Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe w Serocku
21-24 marca 2023 r. w Serocku odbędzie się I Polsko-Ukraińskie Forum Samorządowe, którego myślą przewodnią jest „Skuteczny samorząd”. Weźmie w nim udział m.in. 26 przedstawicieli ukraińskich samorządów. Forum objął patronatem ZMP.
flaga_Ukrainy.jpg
fot. pixabay.com

W ramach przedsięwzięcia 21 marca 2023 r. w Hotelu Narvil Conference&Spa w Serocku będzie miała miejsce konferencja, podczas której uczestnicy dyskutować będą m.in. o partnerstwie administracji rządowej i samorządowej, działalności samorządu terytorialnego w warunkach Unii Europejskiej oraz o współczesnych wyzwaniach samorządów.

Wraz z partnerami ze strony ukraińskiej: przedstawicielami Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego oraz Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Agrarnego organizatorzy zdefiniowali główny cel projektu, którym jest wypracowanie możliwych kierunków wsparcia Ukrainy tak dziś, jak i po odbudowie po rosyjskiej agresji i stały rozwój ukraińskich samorządów.

Konferencja została objęta patronatem honorowym wiceprezesa Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, a także patronatami: Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Związku Miast Polskich i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.
Partnerem i sponsorem konferencji jest hotel Narvil Conference&SPA w Serocku.

Udział w wydarzeniu potwierdził wiceprezes Rady Ministrów, Henryk Kowalczyk, wiceminister rozwoju i technologii, Piotr Uściński, szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Michał Prószyński, a także m.in. przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowego Zasobu Nieruchomości, Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Ze strony ukraińskiej natomiast w konferencji udział wezmą, m.in: Ołena Szulak – deputowana Rady Najwyższej Ukrainy (online), a także: przedstawiciel Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciel Kredo Bank oraz 26 przedstawicieli ukraińskich samorządów.

Na kolejne dni zaplanowane zostało studium dobrych praktyk, które będą okazją do teoretycznego wprowadzenia 26. uczestników z Ukrainy w zagadnienia funkcjonowania samorządów w Polsce i współpracy między jednostkami wspierającymi samorządy w rozwoju. W tym celu uczestnicy odwiedzą cztery samorządy: Legionowo, Radzymin, Wieliszew i Winnicę. Partnerami Forum są także: Mazowiecka Agencja Energetyczna oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w konferencji. Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału do 17 marca 2023 r. na adres a.wozniakowska@serock.pl.


POZOSTAŁE ARTYKUŁY