Zakończyły się negocjacje z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ws. zakresu realizacji projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” w Programie „Rozwój Lokalny”.

W dniu 21 grudnia br. podpisano z Ministerstwem umowę o dofinansowanie na realizację tego projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Głównym celem projektu jest osiągnięcie równoważnego wzrostu społeczno-gospodarczego na nowej ścieżce rozwoju poprzez efektywną, kompletną i otwartą na progres administrację miasta. A to z kolei ma służyć podniesieniu jakości życia mieszkańców Hrubieszowa. 

W związku z podpisaniem z Ministerstwem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój Lokalny Hrubieszowa – od partycypacji do realizacji” miasto uruchomiło Biuro Projektu „Rozwój Lokalny”, którego działalność w całości będzie finansowana ze środków EOG. Biuro znajduje się w zabytkowym, XIX wiecznym dworku.

Korzystając ze wsparcia Funduszy norweskich i EOG, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związku Miast Polskich miasto chce zadbać o potrzeby seniorów dzięki utworzeniu Dziennego Domu Pobytu, którego siedziba będzie mieściła się w budynku Biura Projektu „Rozwój Lokalny” oraz stworzyć Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej, którego działalność będzie skierowana do młodzieży, przedsiębiorców i samorządów. Samorząd Hrubieszowa zbuduje Centrum Komunikacyjne dla obsługi podróżnych, ocali przed zapomnieniem dawną architekturę Hrubieszowa, stworzy audio przewodnik po atrakcjach turystycznych miasta oraz podniesie jakość obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta i jego jednostkach organizacyjnych.

Całkowita wartość Projektu to 16 266 504,76 zł
Dofinansowanie Projektu ze środków MFEOG wynosi 15 328 498,86 zł