Prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki spotkał się z gorzowskimi radnymi, by omówić trudną sytuację, przed jaką stoi miasto w związku z podwyżkami cen prądu, rosnącymi kosztami paliwa, wysoką inflacją i podwyżkami stóp procentowych.

Te rosnące koszty, których skala jeszcze się zwiększy - bo na przykład spółki energetyczne zapowiadają podwyżki - już spowodowały poważne braki w budżecie. Dotyczą one wszystkich obszarów funkcjonowania miasta – spraw społecznych, edukacji, utrzymania i rozwoju transportu, przebudowy sieci dróg, inwestycji w infrastrukturę.

Prezydent przedstawiał po kolei stan rosnących kosztów utrzymania miasta. Koszty paliwa w miejskiej komunikacji zwiększyły się o około 5 mln złotych, do energii dostarczanej do miejskich placówek, m.in. szkół i domów pomocy społecznej trzeba dołożyć ponad 3 mln złotych. Do kosztów miasta doliczyć trzeba będzie roszczenia wykonawców inwestycji, wynikające z inflacji i rosnącej ceny materiałów budowlanych.

- Nasze spotkanie rozpoczyna proces przygotowania się na rozważne gospodarowanie budżetem w okresie 2-3 najbliższych lat. Wspólnie musimy podjąć te ważne decyzje i przetrwać te trudne czasy – powiedział prezydent Jacek Wójcicki.

Spotkanie władz miasta miało na celu zapoznanie radnych z sytuacją finansową i perspektywami jej zmiany, wynikającymi z dostrzegalnych symptomów ekonomicznych w kraju. Towarzyszyła mu dyskusja o kosztach i terminach inwestycji, stanie rozliczenia kredytów, perspektywach funkcjonowania transportu publicznego, możliwościach poszukiwania oszczędności i rezerw. Radni poprosili władze miasta o dodatkowe dokumenty dotyczące inwestycji, które pomogą im w podejmowaniu decyzji.

Podczas spotkania omawiano również trzy sprawy, które wymagają pilnego uzgodnienia i podjęcia decyzji. Pierwsza z nich to podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Druga dotyczyła cen biletów wstępu na Słowiankę. Trzecia - przesunięcia na późniejszy termin, realizacji zadań budżetu obywatelskiego.