Na ostatniej sesji radni poparli wniosek prezydenta Głogowa Rafaela Rokaszewicza dotyczący zwiększenia środków na budowę hospicjum. To historyczna chwila – mówi prezydent miasta.

Wniosek prezydenta dotyczył zwiększenia środków finansowych w 2022 roku o kwotę 2.700.000 zł do kwoty 4.700.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania ,,Budowa Hospicjum – udział Gminy Miejskiej Głogów”. 

- To bardzo dobra informacja dla całej inicjatywy związanej z budową hospicjum. Teraz będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą i wykonać pierwszy etap, czyli stan surowy zamknięty. Zrobiliśmy pierwszy tak duży krok i już nic nas nie zatrzyma. Hospicjum wybudujemy i uruchomimy. To historyczna chwila. To wielki dzień - mówi Rafael Rokaszewicz prezydent Głogowa.

8 października ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn. Budowa Hospicjum – etap I. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 25 listopada. I etap budowy hospicjum obejmuje budowę obiektu hospicjum dla 20 pensjonariuszy w zakresie budowy stanu surowego zamkniętego oraz na wykonanie przyłączy instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodnej.
Stan surowy zamknięty oznacza zrealizowanie parterowego budynku hospicjum dla 20 pensjonariuszy, z montażem stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych, wykonaniem tynków elewacyjnych.

Planowany termin realizacji I etapu to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.

Projekt zakłada w przyszłości rozbudowę hospicjum o kolejne 20 miejsc.